Lokaler

Slottet

Riddarsalen på Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Riddarsalen är vår största lokal som ligger två trappor upp och rymmer drygt hundra personer. Här är högt till tak och rikt ljusinsläpp från de höga fönstren, en bra atmosfär för de stora konferenserna. Lokalen är också rustad för konserter med flygel och har god akustik.

Annas rum, Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Annas rum har vacker utsikt över Lårstaviken. I anslutning till rummet finns slottsteleskopet. Rummet ligger en trappa upp. 

Drabantsalen, Wiks slott. Foto Magnus Engman
I Drabantsalen två trappor upp finns två hängtorn som man kan gå ut i, blicka över vattnet och få nya idéer.

Solstund i slottets hängtorn. Foto Charlotte Björck
Solstund i ett av slottets hängtorn.

Härolden, Wiks slott. Foto Magnus Engman
Härolden är en lokal en trappa upp som bidrar till koncentration och fokus i ett intensivt arbetsmöte.

Tornkammaren, Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Tornkammaren ligger högst upp i slottet, har både konferensbord och sittgrupp och en stämning som inbjuder till brainstorming och goda samtal.

Grupprum

Svennen, Wiks slott. Foto Charlotte Björck

I Svennen finns en hemlig gång in i slottsmuren. Kanske hör ni historiens röster viska goda idéer i ert öra. Rummet ligger på entréplan.

Väpnaren, Wiks slott. Foto Charlotte Björck
Väpnaren är vårt största grupprum. Rummet inbjuder till dialog och bra beslut. Rummet ligger på entréplan.

Riddaren, Wiks slott. Foto Charlotte Björck
Riddaren har fönster mot borggården. Här finns plats för diskussion och samråd. Rummet ligger på entréplan.

Jungfrun, Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Jungfrun är ett grupprum en trappa upp med öppen atmosfär. Fönster i två väderstreck.

Stenhuset

Monogramsalen, Wik. Foto: Charlotte Björck
Monogramsalen, en ljus och bra möteslokal. Utsikt över slottsparken och Lårstaviken.

Balkongsalen, Wik. Foto: Charlotte Björck
Här hålls många kreativa arbetsmöten. Balkongsalen har utblick i tre väderstreck: Lårstaviken åt öst och syd, slottet och borggården åt norr.

Spegelsalen, Wik. Foto: Charlotte Björck
Spegelsalen har fönster ut mot slottsparken och vattnet. I lokalen finns en flygel.

 Bastun på Wik, i Stenhuset. Foto: Magnus Engman
I Stenhusets ena flygel finns bastu med utsikt över Lårstaviken.

Sjöstugan

Sjöstugan ligger tio meter från Mälarens vatten nära båtbryggan på Wik. Är ni en ledningsgrupp eller projektgrupp (8–10 personer) som vill arbeta lite mera avskilt så är detta ett perfekt ställe. Mat och kaffe serveras, om ni önskar, i stugan.

Sjöstugan kan med fördel också bokas för vickning och grillning eller underhållning av något slag där en underbar miljö bidrar till en bra avslutning på kvällen.

Sjöstugan, Wik. Foto: Charlotte Björck

Sittgrupp i Sjöstugan, Wik. Foto Charlotte Björck
Med Lårstaviken runt husknuten.

Interiör, Sjöstugan, Wik. Foto: Charlotte Björck
I Sjöstugan finns både konferenssittning och småbord.

Övervåningen i Sjöstugan, Wik. Foto: Charlotte Björck
Övervåningen i Sjöstugan.

Övriga lokaler

Sällskapsrum i hotell Ramborg. Foto: Gunnar Matti
Sällskapsrum i Hotell Ramborg.

Slottsfrun, sällskapsrum på Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Slottsfrun, ett samlings- och sällskapsrum i slottet.

Borgsalen med sitt välvda tak, Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
En trappa ner finns Borgsalen som är slottets hjärta.

Borgsalen, Wiks slott. Foto: Charlotte Björck
Under det välvda taket njuter ni slottets rätter.

Knektkammaren på Wiks slott. Foto: Gunnar Matti
I Knektkammaren två trappor ner finns möjlighet för mindre grupper att äta avskilt.

 

Text och foto: Charlotte Björck (bilderna 1, 2, 4, 6–13, 15–18 samt 20–22.) Övriga foton: Magnus Engman, Drabantsalen, Härolden och bastun i Stenhuset. Gunnar Matti, Knektkammaren och sällskapsrummet i Hotell Ramborg.

Följ oss