Wikin kansankorkeakoulu

Wikin kansankorkeakoulu tarjoaa estetiikan kursseja, yleiskursseja sekä lyhytkursseja. Estetiikka- ja lyhytkurssit järjestetään kansankorkeakoulussa, joka sijaitsee Wikin linnan vieressä, aivan Mälarenin rannalla noin 20 km Uppsalasta lounaaseen. Yleiskurssit järjestetään sivutoimipisteessä Uppsalan kansankorkeakoulussa, joka toimii vain päiväsaikaan ja sijaitsee Uppsalan kaupungissa.

Estetiikkakurssit

Wikin kansankorkeakoulussa on neljä vuoden mittaista estetiikkakurssia: musiikkilinja, taidelinja, teatterilinja sekä kirjoittajalinja. Vuoden opintojen aikana on mahdollisuus kokeilla ilmaisutaitojaan, ideoitaan ja tahtoaan. Estetiikkakurssi voi myös toimia valmistavana vuotena niille, jotka haluavat jatkaa johonkin toiseen taiteelliseen koulutukseen. Koulu pitää myös tärkeänä kurssien välistä yhteistyötä. Estetiikkakurssilla opiskeleva voi asua joko koulun asuntolassa tai kulkea kouluun lähialueelta. Koulun tilat ovat avoimina opiskelijoille ympäri vuorokauden ja kouluajan ulkopuolellakin tehdään paljon työtä ja ollaan yhdessä.

Yleiskurssit

Yleiskurssit Wikin kansankorkeakoulun sivutoimipisteessä Uppsalan kansankorkeakoulussa ovat suuntautuneet yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin aineisiin. Uppsalan kansankorkeakoulussa voi hankkia kelpoisuuden yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Opiskelijoiden ja henkilökunnan väliset keskustelut ja yhteistyö ovat keskeisellä sijalla ja tuovat lisätietoa yhteiskunnasta ja maailmasta samalla kun opiskelijat saavat välineitä oman elämänsä kehittämiseen. Opinto-ohjelmaan sisältyy esteettistä toimintaa ja fyysistä tekemistä. Uppsalan kansankorkeakoulu hyödyntää myös Uppsalan rikasta kulttuuritarjontaa. Opiskeluaika voi vaihdella yhden ja neljän vuoden välillä riippuen opiskelijoiden tavoitteista ja aiemmista taidoista.

Lyhytkurssit

Wikin kansankorkeakoululla on laajasti lyhytkursseja. Estetiikkakurssien opettajat opettavat myös lyhytkursseilla kansankorkeakoulun Viikonloppu- ja kesäakatemian puitteissa.

Koulu tarjoaa myös koulutusta tulkeille. Koululla on sekä pidempi pohjakoulutus etäopintoina (johon sisältyy tapaamisia koululla) sekä lyhyempiä valmistavia ja syventäviä kursseja. Tulkkikurssit ovat Ammattikorkeakouluviraston valvonnassa.

Koululla on myös TSS-kursseja aikuisille kuuroille, kuulovammaisille sekä heidän omaisilleen. TSS (Tecken Som Stöd) pohjautuu ruotsinkieleen mutta lainaa viittomia viittomakielestä. Kurssit pidetään kolmen vuoden aikana ja sisältävät yhteensä 12 tapaamista. Sekä kurssitilat että kurssihotellit on varustettu nykyaikaisella kuulolaitteistolla.

Yhteistyökurssit pidetään yhteistyössä eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Tavallisia kurssien aiheita ovat vammaisuus, terveys, ammattiliittotoiminta, järjestötoiminta, historia ja kulttuuri. Yhteistyökurssit voivat siis käsitellä kaikkea pistekirjoituksesta historian siipien havinaan Upplannissa.