Samverkan / Kursgård

Kurser i samverkan

Vill du eller din förening förlägga en eller flera utbildningsdagar på Wik?

Samverkan
På Wik möts såväl naturskyddsföreningar som pensionärsföreningar, körer, fackförbund och tangodansare. Tillsammans kan vi planera och genomföra kortare kurser med dig och din förening. Ett statsbidrag som helt eller delvis täcker lärar- och lokalkostnaderna kan utgå.

Vad är samverkan?
Samverkan på folkhögskola kan bara ske när det gäller utbildning/kurser inom civilsamhället. Det kan till exempel vara utbildning av fackliga förtroendemänniskor eller en kör som arbetar inför en konsert.

Samverkan är inte konferens, föreningsmöte, vård/rehabilitering eller kickoff/årsavslutning. Den typen av arrangemang är också välkomna på Wik men vi hänvisar då till vår kursgård eller Wiks slotts konferensverksamhet. Som samverkande part vill vi att du skriver under vårt samverkansavtal när du bokar.

Vi erbjuder boende med bra standard, god mat och vackra kurslokaler i unik milö. Våra lokaler är utrustade med modern hörselteknik och anpassade för synskadade och funktionsnedsättningar. Förutom promenader i den vackra Wikparken och möjlighet till bad och bastu kan vi bland annat erbjuda slottsvisning, skapande aktiviteter, qi gong och yoga.

 Stenhuset Slottet

Kursgård
Varför inte förlägga till exempel årsmötet eller planeringsdagen på Wik?

Wiks kursgård erbjuder lokaler i ett 1700-talshus precis intill det medeltida slottet. Även om huset är gammalt är tekniken och lokalerna anpassade till samtidens krav. Kurslokalerna är till exempel utrustade med hörselslingor.

Den omgivande slottsparken inbjuder till sköna promenader och vid ångbåtsbryggan kan man ta sig ett dopp om temperaturen tillåter. Delvis asfalterade småvägar, plattformar och ramper tillgängliggör området för rullstolsburna. Här finns grillplatser och bastu. Vi kan också erbjuda en guidad tur i det medeltida slottet, eller varför inte en spökvandring?

I vår ljusa matsal med utsikt över Lårstaviken serveras frukost, lunch och middag. Maten är en viktig del av dagarna hos oss och vi vill att maten ska vara både välsmakande och vacker för ögat. Så långt det är möjligt använder vårt kök närodlade och ekologiska råvaror.

Solnedgång Wik

                      Välkommen till Wik!

Vägen till Wik

 

Följ oss