Värmland

Sandra Melander och Lydia Springer

Sandra Melander och Lydia Springer föreläste den 3 oktober 2018 för BHV i Karlstad.
Föreläsningen gav grundläggande kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.  

Följ oss