Sörmland

Den 2 juni 2017 bjöd SUF-södra och SUF-västra samarbetspartners till en halvdags utbildning kring baby-simulator.
Läs mer>>

Presentation från baby-simulatorutbildning


Den 17 september 2015 hade SUF-Södra bjudit in till en workshop. Syftet var implementering av Överenskommelse om gemensam riktlinje i arbetet med föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn, Närvård i Sörmland.
Läs mer>>

Följ oss