Skåne

Den regionala samverkansgruppen Läns-SUF i Skåne arrangerade 1 oktober en konferens/workshop för att stämma av och utveckla samverkan kring stödet till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och deras barn.

Två kvinnor som föreläser

Personer som lyssnar på en föreläsning om SUF-verksamhet i Skåne

Målet är att utveckla en gemensam kunskapsbas  via kompetensutveckling, att i dialog förbättra kunskapen om varandras yrkesroller och att stödja etablerandet av lokala SUF-grupper.

Ett exempel på ett framgångsrikt arbete är  PUFF - Kompetens till användningi Tomelilla som presenterades av Linda Ljunggren & Carina Wester.