Dalarna

Start av SUF i Dalarna
Startskottet för SUF i Dalarna gick onsdagen den 17 februari 2010 i Falun. 185 personer samlades från olika verksamheter i länet till en temadag för att få inspiration till kommande SUF-arbete.

SUF-Kunskapscentrum var inbjudna och under förmiddagen berätta de om SUF-modellen i Uppsala län. Eftermiddagen ägnades åt gruppvisa diskussioner. De frågor som grupperna arbetade utifrån var:

- Känner ni igen beskrivningen från förmiddagen i er egen verksamhet och område? Exemplifiera för varandra.

- Hur kan vi få till ramarna för en fungerande samverkan runt dessa personer i vårt område? Fundera över tid, plats, hur ofta, formellt uppdrag, informellt uppdrag mm.

- Vad skulle jag och min verksamhet tjäna på att få till detta samarbete?

SUF-Kunskapscentrum föreläser i Falun 2010

En uppföljning av dagen planeras till oktober med ambition att hitta samverkansformer efter förutsättningarna i de olika kommunerna i Dalarna. BHV som möter så gott som alla barn kommer att ha en framträdande roll i det fortsatta arbetet att bygga upp lokal SUF-samverkan.

Följ oss