SUF Sverige

Lokala SUF-grupper - Stöd till yrkesverksamma

De lokala SUF-grupperna utgör själva grunden i SUF:s samverkansmodell.
I Uppsala län har varje kommun upprättat en egen lokal SUF-grupp.

På många olika platser i landet startas och utvecklas liknande samverkansgrupper anpassade till lokala förutsättningar.

I varje SUF-grupp ingår representanter från alla instanser som möter barn och/eller föräldrar i familjer där föräldrarna kan ha kognitiva nedsättningar såsom mödra- barnhälsovård, förskola, särskola, skola, habilitering, socialtjänst, LSS, barn- och familjeinstitutioner, barn- och vuxenpsykiatri.

 

 

 

Följ oss