SUF-konferensen 2016 "Familjestöd för barnens bästa"

Den 11 maj hölls på Uppsala Konsert och Kongress den sextonde SUF-Konferensen. 320 personer deltog för att ta del av den samlade kunskap som finns på området.
Konferensen inleddes med att invigningstal av Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Därefter berättade mamma Rebecca om hur hon fått stöd i sitt föräldraskap från Caféverksamheten och familjecoach Ann Nilsson i Tierp. SUF-KCs forskare Gunnel Janeslätt gav en nyhetsuppdatering när det gäller föräldraskap då föräldrarna har kognitiva nedsättningar.
På eftermiddagen fick vi lyssna till pappa Conny som har ADD. Han berättade om sina erfarenheter kring familjestöd. Vad som fungerat bra och vad som kan förbättras.
Iren Ålund, tidigare projektansvarig vid FUB.s forskningsstiftelse, föreläste om pappor med intellektuella funktionsnedsättningar. Familjebehandlare Anna Nylén från Motala kommun avslutade dagen med sin presentation av Motalamodellen, ett helhetsbaserat familjestöd.

Det var en dag som bjöd på kunskap, inspiration och ett delat engagemang för att utveckla bättre stöd för barnens bästa.

Här hittar ni samlat material från dagen
Föreläsningar:
Senaste nytt om barn och föräldraskap när föräldrar har kognitiva nedsättningar

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Föräldrautbildningsmaterial Barnomvårdnad i hemmet-nyfödd

Föräldrautbildningsmaterial Barnsäkerhet/Omvårdnad i hemmet

Stöd till föräldrar med ADHD

Motalamodellen - helhetsbaserat familjestöd