SUF-konferens 2015

SUF-konferens 2015

Den 6 maj hölls på Uppsala Konsert och Kongress den femtonde nationella SUF-Konferensen. 
I år var temat för konferensen ”Hur blir det för barnen?”  270 personer från både Sverige, Norge och Finland deltog under dagen. Personal från socialtjänsten, habiliteringen, BVC, MVC, förskola, skola, psykiatrin samt politiker fanns på plats.

Konferensen inleddes med ett invigningstal av Cecilia Sjölander, generalsekreterare från Allmänna Barnhuset. Därefter kunde man lyssna till Anna Thalén som berättade utifrån sina egna erfarenheter kring hur det kan bli för barnen då mamma har Asperger syndrom.
Marja Hodes, psykolog och doktorand från Amsterdam, gav en inblick i hur man i Holland arbetar med familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. 
Under dagen fick man också lyssna till barnintervjuer som Fredrik Norén från Barnombudsmannen i Uppsala gjort. Barnen lyfte bland annat fram att de önskade få förklaringar om sina föräldrars annorlunda fungerande.

Här kan du ta del av några av föreläsningarna:

Seminarier 5/6
Anknytning och beteendeproblem hos barn till mödrar med IF
PYC

Konferens 6/5
Toolkit
Kommunikationsstöd i samtal med barn
Barnens röster
Support children-Empower their parents