Föreläsningsarkiv

2019

Föräldrar med 

SKL och BoU nätverk 191113
Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Rinkeby- Kista 191104
Socionomutbildningen 1:a termin Uppsala 20191018
Föräldraskapsstöd för alla Gävle 191017
Barnrättsdagarna – Min mamma är konstig, men ingen pratar med mig om det 190410
Barnrättsdagarna – Placerade barnets rätt till gott umgänge när föräldern har kognitiva svårigheter 190410
Enköping 190404
SUF-dag Tierp Introduktion 190325
SUF-dag Samverkansprocess 190325  
SUF-dag Tierp Kognitivt stöd och hjälpmedel 190325 
SUF-dag Tierp Information från socialtjänsten 190325
Stockholm MHV 190321
Uppsala Mottagningsenheten 190312
Fyrishov Nätverk Fritid 190126
Karlstad Föräldrar med kognitiva svårigheter – förebyggande och tidiga insatser 190109

2018

Uppsala socialtjänst Introduktion för nyanställda 181206
Heby Tidigt stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 181206
Skellefteå Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn 181127
Skellefteå Seminarium-Att utreda enligt BBIC 181127
Skellefteå Seminarium-När barnet är placerat 181127
Skellefteå Seminarium-Metoder för föräldrastöd 181127
Eskilstuna Konferens Personliga ombud 181114
Ersta konferens Allmänna arvsfonden 181113
Regional Mötesplats Lokala SUF-grupperna 181106
BHV Uppsala län Föräldraskap och NPF 181023/24
Enebacken Föräldraskap och NPF 181009
Region Uppsala, Internationell Lyskraft 181004
BHV Karlstad Föräldraskap och NPF 181003
Skutskär Föräldraskap och NPF 180528
SUF-Konferens Anpassat föräldraskapsstöd Barnets rättighet 180516
Uppsala kommun Parenting Young Children 180427
Tierp Internationella Brottsofferdagen 180222