Parenting Young Children (PYC)

pyc
PYC
PYC är ett föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter som har barn yngre än sju år. Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning.

Utbildning
För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid sju tillfällen ca en gång i månaden. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.
Mer information om programmet och anmälan till utbildningarna finner du på hemsidan www.pyc.se.

Följ oss