Kliniska placeringar

Region Uppsala, inklusive privat vårdgivare med avtal, erbjuder elever och studenter praktikplatser inom många utbildningar. Utbildningsanordnarna och Region Uppsala samarbetar aktivt kring den kliniska praktiken för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom såväl kommun som Region Uppsala.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns på högskole-/universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärling på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan. Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.