Kliniska placeringar

Region Uppsala, inklusive privat vårdgivare med avtal, erbjuder dig som elev eller student många olika praktikplatser i din utbildning. Utbildningsanordnarna och Region Uppsala samarbetar aktivt kring din kliniska praktik för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom såväl kommun som Region Uppsala.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns på högskole-/universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan. Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Studenter från dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.