Klinisk introduktionstjänst för EU-läkare

Klinisk introduktionstjänst (KIT) är riktad till dig som har läkarexamen utanför Sverige men inom EU/EES, och saknar klinisk läkarerfarenhet inom svensk sjukvård.

Syfte

Anställningen består av klinisk tjänstgöring varvat med utbildning. Du får under din anställningsperiod en gedigen introduktion till svensk sjukvård kombinerat med kliniskt arbete. KIT ger dig en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutövning i Sverige.

Utbildning på Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) står för din utbildning och erbjuder dig ett brett utbildningspaket med inslag av både teori och praktik. Den teoretiska delen av din utbildning ger dig grundläggande kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och lär dig de viktigaste delarna i bland annat försäkringsmedicin, juridik och förskrivningsrätt. Även etik, genus och jämställdhet ingår. Den praktiska delen av utbildningen kommer dels att bestå av olika simulatorövningar, som syftar till att ge en ökad förmåga att kommunicera, leda och fördela arbete. Även medicinsk problemlösning och träning av basala kunskaper.

För att söka KIT

Deltagare i KIT ska ha svensk legitimation som läkare, ha uppnått Socialstyrelsens krav om svenska, och ett intresse att efter tjänstgöringen fortsätta att arbeta inom Region Uppsala.

Nästa omgång av KIT startar september/oktober 2018.