Barnskyddsrådet i Uppsala län

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver skydd i samhället ska få bättre hjälp.

Barnskyddsrådets hemsida hittar du på Barnombudet i Uppsala läns hemsida: www.boiu.se/barnskydd