Fastighet och service - Fastighetsdokumentation

Aktuella nyheter.

180829
–  Office CVL-fil är kompletterad med system R-VA och bör laddas ned och befintlig bytas ut. 

180829
– CVL-fil med korrigerade byggnadsnamn samt nya byggnader bör laddas ned och befintlig bytas ut. Gäller både Office.cvl och ritning.cvl.

Även LSU.lsp för funktioner i namnruta bör hämtas och bytas ut. Det är nu möjligt att nu kunna använda versionssiffra istället för bokstav.

180514
– CVL-fil med korrigerade byggnadsnamn samt nya byggnader bör laddas ned och befintlig bytas ut. Gäller endast ritning.cvl.

171004
– CVL-fil med korrigerade byggnadsnamn samt nya byggnader bör laddas ned och befintlig bytas ut. Gäller endast ritning.cvl.

170608
– CVL-fil med uppdaterade byggnadsnummer bör laddas ned och befintlig byts ut. Detta gäller såväl office.cvl som ritning.cvl.

OBS! Ritning.cvl i installationspaket för AutoCAD 2017 innehåller en äldre version av CVL-fil. Denna bör bytas ut.

170608
– Installationspaket för AutoCAD programvaruversion 2017 finns för nedladdning.

160610
– Kravspecifikation för utförande av teknisk dokumentation version 7.3 inkl. bilagor är nu publicerad under styrande dokument, dokumenthantering, CAD.

160602
– Styrande dokument avseende Styr- och övervakning, El- och terlesystem, Transportsystem och Brand är uppdaterade och publicerade under respektive disciplin.

160415
- Reviderade installationspaket för AutoCAD och programversioner 2014, 2015 samt 2016 finns för nedladdning.

160216
- Uppdaterade installationspaket för AutoCAD och programversioner 2014, 2015 samt 2016 finns för nedladdning. Dessa innehåller förutom funktioner och mallar även uppdaterade stödfiler gällande LSU utrymmesbenämningar, nya byggnadsnummer m.m.
- Stödfiler finns även som lösa filer för de som redan har installerat dessa paket. Se Stödfiler-CAD.

151217
- Uppdaterad LSU_Styles.dwg för LSU utrymmesfunktion är upplagd under "Styrande dokument - Dokumenthantering CAD  Stödfiler CAD". Den måste hämtas hem och bytas ut för att utrymmesbenämningar enligt nedan ska fungera. .

151211
- Justerad LSU utrymmesbenämning inkl förklaring är upplagd under styrande dokument.

151202
- Uppdaterad LSU utrymmesbenämning inkl förklaring är upplagd under styrande dokument.

151008
- Reviderad stödfil (ritning.cvl) för AutoCad kompletterad med byggnadsnummer 1212 Byggnad C2.

150924
- Reviderade stödfiler för AutoCad gällande längd på text för våningar samt kod för utrymmesbenämning.

1509218
- Stödfiler för bl.a. utrymmesbenämningar, kompletterande benämningar på våningsplan, nya och borttagna byggnadsnummer, namnrutor anpassade för LSU ritningsnummer osv. finns att ladda ned och ersätta motsvarande befintliga.
LSU_Styles.dwg     För utrymmesbenämningar.
Sökväg: C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2014\enu\Styles\LSU.

LSU.dcl                   Används för dialogrutor i namnruta
LSU.lsp                   Förvalslistor för byggnadsnr, våningsplan
LSU_ST1.dwg        Liggande Namnruta för A3 och A4 format
LSU_ST5.dwg        Stående Namnruta för A1 format
Ritning.cvl              Metadata om byggnader för namnruta
Sökväg C:\Program Files\LSU 2014

150821
Viktigt att tänka på vid inleverans av relationshandlingar (Ritningar och D&S) för att LSU fastighetsdokumentation ska kunna ta mot och behandla leveransen på snabbast möjliga sätt.
– Ett meddelande till LSU fastighetsdokumentation om att leverans skett till pärmen måste göras antingen via meddelandefunktionen i pärmen alternativt via e-post till ritning@lsu.se.
– Korrekt ifylld leveransspecifikation ska alltid medfölja.
– Handlingsförteckning där alla levererade filer redovisas ska alltid medfölja.
– Ritningar ska alltid levereras i originalformat (dwg).
– Entreprenadområdesgräns inkl projektnummer ska alltid infogas i ritningen.

150625
– Kravspecifikation för utförande av teknisk dokumentation version 7.2.1 inkl. bilagor är nu publicerad.

150618
– CVL-filer (LSU metadata) för skrivna dokument och  ritningar är uppdaterad med Byggnad B24 1158 Akutröntgen. Befintliga filer byts ut mot dessa.

150527
– Filer under flik för LSU utrymmesbenämningar är uppdaterad.
– Flik för LSU byggnader har skapats där både egna och inhyrda byggnader redovisas.
– Förklaringar till hur LSU leveransspecifikation ifylles finns under flik för leveransspecifikation.
– Styrande dokument – Tekniska anvisningar gällande Medicinsk teknik-Sjukhusfysik-IT (MSI) är separerade från tekniska anvisningar bygg.
– Styrande dokument – Tekniska anvisningar är uppdaterade gällande Bygg, El-Tele-Transport, Medicinska gaser, Miljö, Styr & övervakning och VVS.
– Flik för typrum är under revidering och kommer att uppdateras när detta arbete är klart.

141007
 – Stödfil (CVL-fil) för metadata i ritningar och skrivna dokument (textfiler) är reviderade gällande nya byggnader, nya system för VA-i mark, El-telesystem samt Storkök.

141003
– Uppdaterad "Kravspecifikation utförande av teknisk dokumentetation" inkl bilagor framtagen. 
– Belysningsprogram för Akademisk sjukhuset tillagt under styrande dokument, El. tele, trp. 
– Leveransspecifikation uppdaterad med nya system. 

140822
– Stödfil (CVL-fil) för metadata i ritningar är reviderade gällande Tranportprojektör och behöver endast laddas ned av de som arbetar med berört system.

140507
– Leveransspecifikation som ska medfölja relationsleverans finns att hämta under fliken leveransspecifikation.

– Stödfiler (CVL-filer) för metadata i skrivna dokument och ritningar är reviderade gällande miljö och rörpostsystem och behöver endast laddas ned av de som arbetar med berörda system.

– Flertalet av LSU styrande dokument är reviderade och publicerade under fliken styrande dokument.

För nedladdning:
Installationspaket för version 2014 och 64-bitars operativsystem.
Obs! Namnet på installationspaketet ska motsvara den typ av AutoCAD du har installerad.

141007
 - Stödfil (CVL-fil) för metadata i ritningar och skrivna dokument (textfiler) är reviderade gällande nya byggnader, nya system för VA-i mark, El-telesystem samt Storkök.

141003
- Uppdaterad "Kravspecifikation utförande av teknisk dokumentetation" inkl bilagor framtagen. 
- Belysningsprogram för Akademisk sjukhuset tillagt under styrande dokument, El. tele, trp. 
- Leveransspecifikation uppdaterad med nya system. 

140822
- Stödfil (CVL-fil) för metadata i ritningar är reviderade gällande Tranportprojektör och behöver endast laddas ned av de som arbetar med berört system.

140507
- Leveransspecifikation som ska medfölja relationsleverans finns att hämta under fliken leveransspecifikation.

- Stödfiler (CVL-filer) för metadata i skrivna dokument och ritningar är reviderade gällande miljö och rörpostsystem och behöver endast laddas ned av de som arbetar med berörda system.

- Flertalet av LSU styrande dokument är reviderade och publicerade under fliken styrande dokument.

140424
- Kravspecifikation Utförande av teknisk dokumentation inklusive bilagor har reviderats. Nytt versionsnummer är 7.1.1. Revideringshistorik finns på sidan 2.
- Ny utgåva av LSU Projekthandbok har publicerats.

140116 En ny kravspecifikation, version 7.1 inklusive bilagor är publicerad.
Uppdateringen gäller ändrade krav på filversion i och med uppdatering av LSU CAD-programvara samt att stor vikt lagts på att tydliggöra och förenkla kraven i detta dokument bl.a. genom att så långt möjligt se till att ställda krav endast kan återfinnas på ett ställe i dokumentet.