FoU Socialtjänst

Vi bygger broar mellan den akademiska världen och socialtjänstens verksamheter. Målet är att socialtjänsten samt berörd hälso- och sjukvård ska kunna erbjuda insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap, vilket ger bättre resultat för brukare och patienter. Vi bidrar också till att forskningen blir mer verklighetsförankrad genom att skapa kontaktvägar till praktiken.

Våra områden

Vi jobbar i team som vanligen består av en FoU-samordnare och en vetenskaplig handledare. Teamen har var sitt fokusområde: Funktionshinder, Barn och unga, Missbruk och beroende eller Äldre och åldrande. Ett område som nyligen tillkommit är Kvinnofrid. Vi arbetar också med ämnesövergripande projekt och aktiviteter som är relevanta för flera av våra områden. Det kan till exempel handla om anhörigstöd och brukarinflytande.

Basverksamhet

Våra projekt och aktiviteter kan variera mycket i form och omfattning, men grunden i verksamheten består av:
Metodstöd
Studier
 Kunskapsspridning
Omvärldsbevakning
Samverkan med universitet 

Organisation

FoU Socialtjänst tillhör enheten Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa. Verksamheten styrs politiskt av Gemensam nämnd för kunskapsstyrning där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade. Vårt fullständiga namn är FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Förkortningen FoU-S förekommer också.

Lena Ring är övergripande chef för FoUU-enheten. Marianne Winqvist koordinerar det dagliga arbetet inom FoU Socialtjänst.

Välkommen att läsa mer om våra olika inriktningar och aktiviteter i menyn till vänster!