Samarbeten

Region Uppsala har samarbeten med externa parter i många olika sammanhang. Det kan exempelvis vara i projekt, i olika evenemang eller andra former av uppdrag. Vartefter behov uppstår bygger vi ut innehållet här på extranätet. Prata med din kontaktperson i Region Uppsala om att använda extranätet som plats för er gemensamma dokumentation.