Suicidpreventionsdagen 10 september

Se webbsändning av dagen i efterhand

10 september är den internationella suicidpreventionsdagen. Med anledning av detta och det suicidpreventiva arbete som pågår inom Region Uppsala och Uppsala kommun, hölls 2018 en inspirerande dag kring suicidpreventivt arbete i Uppsala län.

Dag: måndag 10 september klockan 09.00-15.30. Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal B

Målgrupp:
Dagen vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring suicid och till dig som vill lära dig mer kring detta område.