Statliga stimulansmedel

Kommuner och landsting har varje år mellan 2006 och 2011 kunnat ansöka om statliga stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att bevilja medel och att följa upp hur medlen har använts.

Region Uppsala har årligen beviljats medel till ett antal utvecklingsprojekt. Här nedan redovisas rapporter och andra dokument från några av projekten.

Logopedi i öppna vårdformer


Läkemedelsgenomgångar

 

Utveckling geriatrisk rebilitering

 

Demenssjuksköterska vid Tierps vårdcentral

 

Förstärkning SAH-verksamheterna i Tierp och Östhammar

 

Fortsatta stimulansmedel 2011 till kommuner och landsting för att utveckla äldreomsorgen


Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att för 2011 fördela 282,5 miljoner kronor för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Om stimulansmedel på Socialstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)