ST-tjänstgöring allmänmedicin

Specialisttjänstgöring inom primärvården syftar till att ge dig specialistkompetens i allmänmedicin. Du är tillsvidareanställd inom Region Uppsala men efter 2016 är ST läkaren anställd direkt på en vårdcentral inom regionen. Du arbetar huvudsakligen på en vårdcentral. ST-tjänstgöringen inleds alltid med en tids tjänstgöring på den egna vårdcentralen. 


I utbildningen ingår också sidoutbildningar, t ex på sjukhuskliniker och deras öppenvårdsmottagningar samt kurser, litteraturstudier(inläsningstid 4 tim/vecka vid heltid) och annan teoretisk utbildning.

Du får en personlig handledare på din vårdcentral. När du tjänstgör på andra arbetsplatser än vårdcentralen, får du även en handledare inom aktuell specialitet. Du skall också ha regelbunden kontakt med din huvudhandledare under dessa perioder.

Planering av tjänstgöring och utbildning sker vid en planeringsdag för alla nya ST-läkare. Där deltar du tillsammans med din handledare. Planeringsdag arrangeras 2 ggr per år.

Du har heldags ST-seminarier 10 ggr per år.


 

Från 1 mars 2016 anställs de nya ST-läkarna på den vårdcentral som de ska tjänstgöra på och rekrytering sker av respektive vårdcentral.