Region Uppsala suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

"Kunskaper från nationella suicidpreventiva konferensen i Norrköping 2019 och suicidpreventivt nuläge i Region Uppsala (2020-01-19)."
Här
kan du se alla föredrag i efterhand. 

Här kan du se alla föreläsningar från suicidpreventiva dagen 10 september 2018 på UKK i efterhand. 

 


Aktuellt

 

 • Regeringen vill göra det straffbart att hetsa till självmord. 2019-06-12.
 • Att förebygga suicid i fyskisk miljö. SKL lämnar rapport med konkreta råd och tips. 2019-05-10.
 • "Statistiken är brutal när det gäller självmord". Alfred Skogberg från Suicide Zero i Aftonbladet 2019-04-17.
 • Suicidpreventiva insatser riktade till målgruppen barn och unga miskar förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Folkhälsomyndigheten 2019-03-26
 • Regeringen avsätter ytterligare medel till ideella organisationer som jobbar för suicidprevention. 2019-03-15
 • "På djupet" en ny podd från Socialstyrelsen om suicid. 2019-02-14
 • Knivsta och Håbo kommun har bland de lägsta suicidsiffrorna i Sverige. SVT och UNT 2019-01-07
 • Journalgranskningsstudie kring självmord i Sverige. Region Uppsala ingår i studien. P3 nyheter. 2018-11-20
 • SVT: Så pratar du med någon du är orolig för. Från Minds självmordslinje.  
 • Därför tar fler män än kvinnor sitt liv. SVT 2018-11-18
 • Självmord är vanligast bland äldre män. 2017 års självmordsstatistik publicerad i UNT
 • Forskningsrapport visar att uppföljning av tillgång till vapen vid suicidriskbedömning brister. SVT.
 • Stor minskning av antalet lex Maria-anmälda självmord efter förändrat lagkrav. IVO:s rapport.
 • Knivsta kommun genomför utbildningar i den suicidpreventiva metoden "Första hjälpen till psykisk hälsa". UNT rapporterar.
 • Föreläsningar på UKK till den suicidpreventiva dagen livestreamas.  Mer info här.
 • Föreläsningsprogram till 10 september klar. Anmälan här