Vem kan ansöka?

FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. 

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd.

Är du anställd inom offentlig primärvård i Region Uppsala eller på primärvårdsenhet som har vårdavtal med Region Uppsala har du också möjlighet att söka Primärvårdens forsknings- och utvecklingsmedel som utlyses två gånger/år. För mer information klicka här

Vi ser gärna att projektet involverar personer från olika förvaltningar inom vår organisation, men också från andra huvudmän. Dessa personer behöver alltså inte vara anställda av Region Uppsala. Projekt som har en tvärvetenskaplig karaktär premieras.
 

Kriterier för forskningsmedel

  • Forskningsprojekt definieras som ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap.
  • Forskningsprojekt riktas till personer antagna till doktorandutbildning eller som siktar på doktorandutbildning. Icke registrerad doktorand ska bifoga intyg från tilltänkt handledare.
  • Forskningsprojekt riktas till personer med avlagd doktorsexamen, högst 5 år sedan avlagd examen med tillägg för ex.vis föräldraledighet.
  • Det är möjligt att söka upp till 175 000 kr.

 

Kriterier för utvecklingsmedel

  • Utvecklingsprojekt definieras som ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya processer, system eller metoder, eller förbättringar av redan existerande sådana.
  • Det finns inga formella krav på att sökande ska vara antagen till doktorandutbildning eller avlagt doktorsexamen men det är en fördel om den sökande har grundläggande kunskaper om forskningsmetodik samt tidigare erfarenhet av att bedriva projektarbete.
  • Avsikten är att stödja projekt som till exempel avser att införa eller utvärdera nya behandlingsmetoder, hjälpmedel med mera. 
  • Det är möjligt att söka upp till 80 000 kr.