Hur ansöker jag?

Ansökan sker i det webbaserade systemet Researchweb. I samband med att du registrerar dig ska du fylla i ditt CV. Du måste också se till att din/dina handledare samt eventuella medsökande registrerar sig i systemet. För att du inte ska hamna i tidsnöd bör du snarast uppmana dessa personer att registrera sig.

Att tänka på när du fyller i ansökan

  • Följ anvisningarna i dokumentet "Anvisningar för Region Uppsalas riktade FoU-medel".
  • Läs noga igenom instruktionerna under fliken Hjälp och service i Researchweb. Mer praktisk information som hjälper dig att fylla i alla uppgifter rätt hittar du under rubrikerna Information och Anvisningar i ansökningsformuläret. 
  • Var noga med att du väljer rätt ansökningsformulär - forskning eller utveckling.
  • Spara ofta, minst var 15:e minut.  Om du vill vara på den säkra sidan - skriv projektplanen i Word och klistra in den i ansökningsformuläret.
  • Använd knappen "bakåt" som finns i själva ansökningsformuläret, använd inte pilen "bakåt" i webbläsarens verktygsfält.
  • Fyll i verksamhetschefens namn i din ansökan. Du bekräftar därmed att din verksamhetschef har lämnat sitt samtycke till din ansökan. Om du saknar chef/arbetsgivare (kan gälla privata vårdgivare) räcker det att sökande skriver sitt namn


Se till att ansökan skrivs i god tid
Ansökningsformuläret är tillgängligt fram kl. 23.59 sista ansökningsdagen.