Studier/projekt i Primärvården

Alla studier som ska bedrivas i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa innan de genomförs och kontakt tas med enskilda vårdcentraler, IT-avdelning eller anställda.

De studier som är godkända hittar du i kolumnen till höger.

Att ansöka om godkännande för att genomföra examensarbete/självständigt arbete
på grund och avancerad nivå (C- och D-uppsatser)

Riktlinjer för C och D-uppsats
Ansökningsblankett (C och D-uppsats)
 


Att ansöka om godkännande för forskningsstudier på
avancerad nivå i offentlig och privat primärvård

Riktlinjer för forskningsstudier
Ansökningsblankett (forskningsstudie)


Kontaktperson vid frågor om studier:
Annika Bring, forskningssamordnare
Nära vård och hälsa
annika.bring@regionuppsala.se