Forskning i primärvård

Här finns information om samarbeten mellan primärvården i Region Uppsala och Uppsala universitet.

Medel för forskning och utveckling
Region Uppsala avsätter årligen särskilda medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i primärvården.

Studier/projekt i primärvården
Alla studier som ska bedrivas i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av primärvårdsdirektör innan de genomförs och kontakt tas med enskilda vårdcentraler, IT-avdelning eller anställda. Här hittar du också de studier som är godkända.

Alf-medel för offentlig primärvård