AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler. Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

 

AT-seminarier hösten 2019

5 september
31 oktober
5 december

Lokalerna är belägna på Akademiska sjukhuset


AT-seminarierna är halv- eller heldagar, vanligen med start kl 9 och ingår i tjänstgöringen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.
___________________________________________________

Studiedagar för AT-läkare 2019


Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.
___________________________________________________

AT-prov 2019 (sista anmälningsdag i parentes)

30 augusti (25 juli)
23 november (24 oktober) 

___________________________________________________