AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler. Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier våren 2020

26 mars - INSTÄLLT
28 maj - INSTÄLLT

Lokalerna är belägna på Akademiska sjukhuset

AT-seminarierna är halv- eller heldagar, med start kl 9 och ingår i tjänstgöringen. De gånger det är halvdagar har man lästid resten av dagen.
Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. 
Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.
___________________________________________________

Studiedagar för AT-läkare

Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.
___________________________________________________

AT-prov 2020

15 maj (sista anmälan 17 apr)
28 augusti (sista anmälan 24 jul)
20 november (sista anmälan 16 okt)