Tandvård

Informationen är avsedd för personal inom vård, omsorg och tandvård, såväl privat som offentlig.

Information om administration, regelverk och dokument rörande Region Uppsalas tandvårdsstöd, allmän tandvård för barn- och unga och tandreglering, kan du läsa mer om under rubrikerna i vänstermenyn. 

Under rubriken It-stöd i vänstermenyn administrerar du

  • allmän tandvård för barn- och unga (B&U)
  • förhandsbedömningar av nödvändig tandvård (N)
  • tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F)
  • tandvård som led i sjukdomsbehandling (S), eller
  • uppsökande verksamhet (U).

 

Ett tips är att spara genvägarna till de tjänster du använder ofta som favoriter på din egen dator.