Tolkning för personer som har talsvårigheter


Taltjänsttolk för kommunikation med personer som har funktionsnedsättning som rör talet, rösten eller språkförmågan.

Vi som arbetar i hälso- och sjukvården är skyldiga att anpassa information till en patient efter patientens behov.

Fråga vid bokningen om personen sedan tidigare använder taltjänst.

Om patienten har svårigheter med kommunikationen men inte använder taltjänst, ge information om att taltjänst finns.

Att anlita taltjänsttolk är kostnadsfritt, både för mottagningen och för personen det gäller.

Du bokar tolk hos Region Uppsalas tolkcentral. Beställ i god tid. Det bästa är att ni har som rutin på mottagningen att anlita tolk direkt när patienten kontaktat er. Meddela patienten att ni beställer tolk.

Att tänka på när en tolk är med

• Vänd dig direkt till den du talar med, inte till tolken.

• Prata i vanlig samtalstakt.

• Tolken är neutral och har tystnadsplikt.

• Om det finns skriftlig information som ska lämnas till patienten, till exempel faktablad om den behandling som ska utföras, är det bra om denna skickas till tolkcentralen i god tid före tolkningen.


Här kan du läsa om tolkar för döva, dövblinda och hörselskadade