Informationsmaterial & trycksaker

Förskriva, avvakta eller avstå antibiotika? För att underlätta i denna bedömning och i kommunikationen med patient och anhöriga har Strama Region Uppsala samlat aktuellt informationsmaterial nedan.

Trycksakerna kan skrivas ut eller beställas från Strama om inte annat anges. Strama kan även skicka mappar med ett urval av trycksakerna - perfekt att ge till nya kollegor för att visa vilka riktlinjer man arbetar efter.

Appen Strama Nationell
Sammanfattade rekommendationer från Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket finns i appen Strama Nationell. Appen hittas i App Store och Google Play Store samt på www.strama.se

Icke-antibiotika-recept
Block för läkare och sjuksköterskor med "icke-antibiotika-recept" med information till patienter som ej bedöms ha behov av antibiotika. Block kan beställas från Strama Region Uppsala.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Denna information finns även i appen "Strama Nationell". 
Den s k "Regnbågsbroschyren": tryckt version av sammanfattade rekommendationer från Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, uppdaterad 2019.

 

Patientinformation på flera olika språk - innehåll till pärm

Alla folkhälsomyndighetens och SKLs patientinformationsblad om antibiotika och olika infektioner på flera olika språk i en och samma pdf. Skriv ut och sätt in i pärm med register A-Ö och ta kopia på lämpligt blad och lämna till patienten. Samma information nås via länkarna här nedan.

Patientinformation från Folkhälsomyndigheten - på flera olika språk
Folkhälsomyndighetens patientinformationsblad om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Finns på flera olika språk 

Om antibiotika - på flera olika språk
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) broschyr om användning av antibiotika. Broschyren finns på flera olika språk

När kan antibiotika hjälpa


Behandlingsrekommendationerna från Strama, Folkhällsomyndigheten och Läkemedelsverket sammanfattade i en bild. Kan beställas i A5-format för mottagningsrum och A3-format till väntrum.

Tips från Strama-coachen 

Användbara fraser vid bemötande av patienter som ej bedöms ha behov av antibiotika. Kan användas t ex vid tfn-rådgivning. Fraserna kommer från Strama Västra Götaland

Tonsillit - flödesschema för handläggning 
Schematisk bild av Läkemedelsverkets, Stramas och Folkhälsomyndighetens rekommendation för handläggning av tonsillit i öppenvård.

Cystit hos kvinnor - flödesschema för handläggning
Schematisk bild av Läkemedelsverkets, Stramas och Folkhälsomyndighetens rekommendation för handläggning av tonsillit i öppenvård.

Frisk utan antibiotika
Broschyr med patientinformation om vanliga infektioner. Fick ny framsida november 2017, innehållet är dock samma som i versionen med förkylda pappan och barnet.

 

Tecken på allvarlig infektion hos vuxna

Dokumentet finns i olika format, bl a som folder i A5. Denna går att beställa från Strama Region Uppsala. Tecken på allvarlig infektion hos barn ingår sedan tidigare i appen Strama Nationell samt i "Regnbågsbroschyren" (Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård)

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen


Broschyr om asymtomatisk bakteriuri (ABU). Broschyren riktar sig bland annat till äldre och deras anhöriga samt till personal på äldreboenden.

Om urinvägsinfektion hos äldre
Inspelad föreläsning från Folkhälsomyndigheten, ca 40 min.

Föräldrautbildning inom ramen för BVC
Strama Halland har tagit fram utbildningsmaterialet, " Barn, infektioner och antibiotika " En utbildning som syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. På Strama Hallands hemsida finns bildspel samt manual. Färdig pärm med både bilder och manual kan beställas från Strama Region Uppsala.

Antibiotikasmart.se
En interaktiv webbutbildning framtagen av SKL i samarbete med Strama. Utbildningen riktar sig i första hand till läkare inom primär- och öppenvård. Utbildningen tar i sin helhet ca 40 min, men är indelad i avsnitt, och går därför att utföra i etapper. Den innehåller även en teoridel för den som behöver..

Sårsmart.se
En webbaserad utbildning som tagits fram av Strama Stockholm med finansiellt stöd av SKL och i nära samarbete med det nationella kvalitetsregistret RiksSår.

Föreläsning om svårläkta sår hos äldre
A
v Hanna Wickström, allmänläkare och forskare i Blekinge. Undervisningsmaterial kopplat till Svenska HALT. Ett projekt i samverkan mellan Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior Alert. Mätningar av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på äldreboenden. Målet är att förebygga förekomsten av infektioner och att ha en klok användning av antibiotika för att motverka biverkningar och antibiotikaresistens.

Peroral antibiotika i kombination med mat och läkemedel, reviderad 2017 (öppnas i nytt fönster) pdf
Ett hjälpmedel för att snabbt få information om hur peroralt antibiotika skall intas för optimal effekt. Lathunden finns att beställa som kort i fickformat via Strama Uppsala län

FRISK i förskolan
Informationsmaterial framtaget av Smittskyddsenheten i Region Uppsala inom området hygien.

När barnet är sjukt - beställs från Smittskyddsenheten

Undervisningsmaterial om antibiotikaresistens av gymnasie-elev Elin Forsgren på Naturvetenskapsprogrammet, Nolaskolan i Örnsköldsvik gjort. Strama Uppsala län har skickat ut det till samtliga gymnasieskolor samt 9:or i Uppsala län inför höstterminen 2014, för att läggas till ubildningen.
 (öppnas i nytt fönster) pdf