Status om vacciner och ev. vaccinbrist

Uppdaterad information om vaccinbrist:

* Region Gävleborgs information om vaccintillgång