Statistik Region Uppsala

Statistik för Uppsala län avseende anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen

Årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2009 - 2018 (PDF)

Vanligaste förekommande anmälningspliktiga sjukdomarna 2009-2018 (PDF)

Halvårsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2015-2019 (PDF)     

Sexuellt överförbara infektioner

STI (alla) 1983 - 2018 (PDF)

Gonorré 2009 - 2018 (PDF)            

Hiv 2009 - 2018 (PDF)

Klamydia 2009 - 2018 (PDF)                        
Klamydia efter åldersgrupper och incidens 2009- 2018 PDF)                   
  
Syfilis 2009-2018 (PDF)                        

Inkomna paragrafärenden enligt SmL 2003 - 2018 (PDF)