Nyhetsarkiv

2019-04-08 Jordbruksverket har på sin hemsida information om "Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp".

2019-03-15 Nya smittskyddsblad
Det finns uppdaterade smittskyddsblad för läkare/patient för följande diagnoser: Amöba, Campylobacter, Cryptosporidium, EHEC, Giardia, Salmonella, Shigella, Tyfoid- och paratyfoid, Yersinia samt Hygienråd vid tarmsmitta -patientinformation.

2019-02-21 Influensavaccination upphör 1 mars
Säsongsinfluensan är nu i full fart. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna. På nationell nivå ser kurvan över antalet fall ut att vara på väg ned. När influensan är i full fart är det inte längre lönt att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 1 mars 2019.
Influensavaccination av riskgruppspatienter efter 1 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

2019-01-21 STI-dag 12 mars 2019
Utbildningen riktar sig främst till personal på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Läs mer och anmäl dig HÄR.

2019-01-15 Influensavaccination av vårdpersonal - Nya rekommendationer. Läs dem här.