Migration

2019-12-05 Uppdaterat dokument om hälsoundersökningar av asylsökande och andra invandrade till Sverige

2016-05-03 Ny rutin för asylsökande vid anmälan av tuberkulos och andra allmänfarliga sjukdomar
I avvaktan på ett nationellt unikt samordningsnummer för asylsökande vill smittskyddsläkaren att vårdgivare anger LMA-nummer då anmälan skrivs in under övrig information på smittskyddsanmälan, www.smitnet.se
Lär mer HÄR (pdf).

Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar,
2015-05-22 (PDF)

För uppdaterade versioner och revideringar se Folkhälsomyndighetens samlingssida om flyktingsituationen.