Kommunal vård och omsorg

SÄBO - särskilt boende
Användande av Tamiflu på särskilda boenden för behandling och profylax mot influensa
(pdf)

2017-11-16 Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 2017 (pdf)
Uppdaterat dokument från Hälsa och habilitering. För sjuksköterskor inom kommunal  hälso- och sjukvård. 

Bedömningsunderlag för vaccination