Infektioner A-Ö

Här nedan listas några av de sjukdomar som finns enligt smittskyddslagen. Under dessa rubriker finns dokument etc.
För information om alla sjukdomar hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.
Sjukdomsbeskrivningar/nationell statistik (Folkhälsomyndigheten)
Difteri/Tetanus
Ebola
ESBL
Hepatiter
Influensa
Kikhosta
Mag-tarm
Mers
MRSA
Mässling
Pneumokocker
STI/hiv
TBE
Tuberkulos
VRE
Zika