Här når du oss

Postadress:
Smittskyddsenheten
Region Uppsala
751 85 Uppsala

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60

Faxnummer: 018 - 55 29 01

E-post till myndighetsbrevlådan:
Skicka e-post

För att skicka e-post till någon på Smittskyddsenheten, klicka på resp. namn.

Smittskyddsläkare
Johan Nöjd
018-611 92 30

Biträdande smittskyddsläkare
Anna Gillman
018-611 92 23

Enhetschef 
Bodil Ardung
018-611 92 21

Smittskyddssjuksköterska
Johan Hedlund
018-611 92 22

Smittskyddssjuksköterska
Ylwa Blomkvist
018-611 03 86

Smittskyddsadministratör / registrator
Annie Sattari
018-611 92 25

Smittskyddsadministratör
Johan Landström
018-611 92 24

STI-samordnare
Marie Björlin
018-611 03 85

Utredare (smittskyddsprover)
Cecilia Brenner
018-617 33 51

 

Vid akuta ärenden dagtid på vardagar, ring 018 - 611 60 62