Här når du oss

Postadress:
Smittskyddsenheten
Region Uppsala
751 85 Uppsala

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60

Faxnummer: 018 - 55 29 01

E-post till myndighetsbrevlådan:
smittskydd@regionuppsala.se

För att skicka e-post till någon på Smittskyddsenheten, klicka på resp. namn.

Smittskyddsläkare
Johan Nöjd
018-611 92 30
076-721 65 88

Biträdande smittskyddsläkare
Helena Palmgren
018-611 92 20
073-866 49 75

Enhetschef / smittskyddssjuksköterska
Bodil Ardung
018-611 92 21
070-376 76 70

Smittskyddssjuksköterska
Johan Hedlund
018-611 92 22
070-611 90 55

Smittskyddssjuksköterska
Ylwa Blomkvist
018-611 03 86
073-866 13 26 

Smittskyddsadministratör / registrator
Annie Sattari
018-611 92 25
070-611 92 26

Smittskyddsadministratör
Johan Landström
018-611 92 24
070-611 92 24

Vik. STI-samordnare
Cecilia Brenner
018-611 03 85
070-611 04 49

Vid akuta ärenden dagtid på vardagar, ring 018 - 611 60 62