Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-06-12 Reviderade smittskyddsblad för hepatit B och C
Det finns nu uppdaterade smittskyddsblad, läkarinformation samt patientinformation, för hepatit B och C.

2019-05-31 Den första undersökningen om SRHR genomförd i Sverige sedan 1996
I tisdags släppte Folkhälsomyndigheten rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Rapporten är baserad på en kvantitativ befolkningsundersökning genomförd under 2017.
Undersökningen, som är bredare än studien Sex i Sverige som genomfördes 1996, omfattar ämnena sexuella trakasserier och våld; sexlivet; sexuell identitet och transerfarenhet; sex, relationer och egenmakt; sexualitet och digitala arenor; pornografianvändning och sexuell hälsa; sex mot ersättning; reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Kvalitativa studier är bland annat genomförda med personer med migrationserfarenhet, personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och hbtq-personer.
Studien är genomförd med syftet att belysa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som en determinant på folkhälsan, jämlikheten och jämställdheten i landet.

2019-05-29 Presentationer från Viktoriadagen
Nu finns presentationerna från Viktoriadagen upplagda under fliken Utbildning - Viktoriadagen 

2019-05-15 Boka tolk med SRHR-kompetens
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har under 2017 och 2018 erbjudit utbildningar i SRHR (sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter) för tolkar. Ett stort antal tolkar har genomgått utbildningen som bland annat behandlade ämnen som sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Tolkar med kunskaper i bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, ryska, thailändska och ukrainska, kan nu bokas för samtal där SRHR-kompetens behövs.

2019-05-10 SmittUpp nr 2

2019-04-18 Nytt uppdaterat dokument om hälsoundersökningar av asylsökande och andra invandrade till Sverige.
Inga stora förändringar jämfört med dokumentet från 2016 men en förtydligad information om vaccinationer. Finns under fliken Migration.

Uppdaterad information om kikhosta finns under fliken kikhosta