Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-01-21 STI-dag 12 mars 2019
Utbildningen riktar sig främst till personal på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Läs mer och anmäl dig HÄR.

2019-01-15 Influensavaccination av vårdpersonal - Nya rekommendationer
Läs dem här.

2018-12-17 Ny smittskyddsläkare och ny enhetschef
Region Uppsala får en ny ordinarie smittskyddsläkare från 1 februari 2019. Johan Nöjd tillträder då tjänsten som varit vakant sedan Mats Ericsson gick i pension. Johan är uppvuxen i Uppsala län och har senast arbetat som infektionsläkare i Bodö, Norge. Förutom 15 års arbete i Bodö har han också varit infektionsläkare i Umeå och en kortare tid i Uppsala. Han kommer att arbeta 75 % på smittskyddsläkartjänsten. Fram till 1 februari är Helena Palmgren tf smittskyddsläkare. Hon återgår sedan till sin tjänst som biträdande smittskyddsläkare på 75 %.
Sedan 1 november 2018 har Bodil Ardung varit tf enhetschef för smittskyddsenheten. Hon kommer att tillträda som ordinarie enhetschef från 1 februari 2019. 

2018-12-10 Årets sista nummer av SmittUpp finns nu att läsa.
SmittUpp nr 4 (pdf)

2018-12-07 Nytt Hiv/STI Informationsblad från STI-samordnaren (pdf)

2018-11-27 Nationella rekommendationer för influensavaccination
På grund av rådande vaccinbrist har Folkhälsomyndigheten publicerat nya riktlinjer.  Läs mer här.

2018-11-23 Brist på influensavaccin i Region Uppsala och Sverige (pdf)

2018-11-19 Brist på Vaxigrip Tetra (pdf)

2018-11-15 Presentationerna från konferensen "Ungas sexualitet och hälsa - skolan som arena" den 25 oktober finns att hitta under Utbildning - Utbildning i STI/hiv-prevention

2018-10-26 Personalförändringar
Från och med 2018-10-27 och tillsvidare är Helena Palmgren tillförordnad smittskyddsläkare och Bodil Ardung är tillförordnad enhetschef då smittskyddsläkaren Mats Ericsson gått i pension.

Uppdaterad information om kikhosta finns under fliken kikhosta