Öppna jämförelser och Vården i siffror

I Öppna jämförelser (ÖJ) presenteras utvalda indikatorer som belyser hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Sveriges landsting. Resultaten bygger på statistik från ett stort antal rikstäckande register. Arbetet drivs av Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ett syfte med Öppna jämförelser är att stimulera utvecklingsarbetet av vården som bedrivs i landstingen. Från och med 2015 tar Uppsala läns landsting fram en sammanställning över resultaten i ÖJ ur ett Upplandsperspektiv. Vår ambition är att noggrant analysera resultaten i samarbete med berörda verksamhetsområden. I vissa fall är resultaten inaktuella på grund av förbättringsarbetet som ständigt pågår, men i andra fall kan man identifiera områden där man bör intensifiera sitt förbättringsarbete. Resultaten i ÖJ skall även ingå som en naturlig del i uppföljning av landstingets arbete med att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för en bättre hälso- och sjukvård.

Den tryckta katalogen med Öppna jämförelser i hälso- och sjukvård har sedan 2015 ersatts med Vården i siffror. Den största förändringen är att nya data presenteras löpande jämfört med som tidigare i tryckt form en gång per år.