Kommitténs ledamöter

Ordförande: Christina Mörk, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 018-611 62 27
e-post: christina.grzechnik.mork@regionuppsala.se

Vice ordförande:Thomas Lindqvist, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 070-595 04 81
e-post: thomas.lindqvist@regionuppsala.se

Sekreterare: Agneta Eklund, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 018-611 61 78
e-post: agneta.eklund@regionuppsala.se

Verksamhetschef Akademiska sjukhuset: Laila Hellgren Johansson
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: laila.hellgren.johansson@akademiska.se

Verksamhetschef Akademiska sjukhuset: Torbjörn Linde
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: torbjorn.linde@akademiska.se

Chefsläkare Lasarettet i Enköping: Fatimah Dabo Pettersson
tel tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post fatimah.dabo.pettersson@regionuppsala.se

Läkemedelschef Akademiska sjukhuset: Astrid Forsström
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: astrid.forsstrom@akademiska.se

Chefsläkare Primärvården: Eva-Lena Sjöö
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: eva-lena.sjoo@regionuppsala.se

Klinisk farmakolog: Pär Hallberg, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
tel: 018-611 61 03
e-post: par.hallberg@akademiska.se  

Läkare, primärvård: Nils Lannergren Probst
tel: 018-611 00 00 (vxl)
e-post: Nils Lannergård Probst nils.lannergard.probst@privat.regionuppsala.se

Privat läkare med specialistkompetens: Birgitta Hedin-Storm
tel: 018-14 74 00
e-post: birgitta.hedin-storm@telia.com 

Sjuksköterska, Akademiska sjukhuset: Annilla Edeholm
tel: 018-611 17 88
E-post: annilla.edeholm@akademiska.se 

Adjungerade

Anna-Lena Alriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Heby kommun
Elisabeth Sandmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppsala kommun
Ulrika Gillespie, apotekare, Akademiska sjukhuset
Anna Lundberg, klinisk farmakolog, Akademiska sjukhuset
Mikael Köhler, överläkare, Akademiska sjukhuset