REK-listan: Hudsjukdomar

Svampinfektion 
Seborroiskt eksem
Nagelsvamp
Eksem
Psoriasis
Akne
Rosacea
Huvudlöss
Skabb
Kronisk urtikaria
Aktinisk keratos

 

Svampinfektion

Dermatofyter (trådsvamp) - ej tinea capitis

Lokal behandling:

terbinafin

generika (kräm), även receptfritt

mikonazol

Daktar, även receptfritt

 ekonazol

Pevaryl, även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid)*

generika, t ex Cortimyk, även receptfritt

ekonazol+ triamcinolon (grupp II-steroid)*

Pevisone

* Vid behov av kombinationsbehandling med lokal kortikosteroid. Vid behandling i ansiktet bör endast grupp I-steroid användas. Behövs starkare steroid rekommenderas remiss till dermatolog.

Peroral behandling:

terbinafin†

generika

flukonazol†

generika

Peroral behandling ges vid positiv svampodling hos patienter med utbredda besvär eller terapiresistens mot lokalbehandling. Alternativen ovan är likvärdiga.

† Beakta risken för läkemedelsinteraktioner när dessa medel ges. Konsultera FASS innan behandling inleds.

Dermatofyter (trådsvamp) - tinea capitis

terbinafin*

generika, tablett

ketokonazol (schampo)

tilläggsbehandling, generika, även receptfritt

* Behandling ska alltid föregås av positiv svampodling. Beakta risken för läkemedelsinteraktioner när detta medel ges. Konsultera FASS innan behandling inleds.

Candidainfektion

mikonazol

Daktar, även receptfritt

ekonazol

Pevaryl, även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid)*

generika, t ex Cortimyk, även receptfritt

ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid)*

Pevisone

* Vid behov av kombinationsbehandling med lokal kortikosteroid. Vid behandling i ansiktet bör endast grupp I-steroid användas. Behövs starkare steroid rekommenderas remiss till dermatolog.

Kronisk mukokutan candidiasis och andra kom­plicerade eller utbredda fall fordrar handläggning av specialist inom området.

Pityriasis versicolor

terbinafin

generika (kräm), även receptfritt

mikonazol

Daktar, även receptfritt

 ekonazol

Pevaryl, även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid)*

generika, t ex Cortimyk, även receptfritt

ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid)*

Pevisone

* Vid behov av kombinationsbehandling med lokal kortikosteroid. Vid behandling i ansiktet bör endast grupp I-steroid användas. Behövs starkare steroid rekommenderas remiss till dermatolog.

Då stora områden ska behandlas är propylenglykol kutan lösning (i spraybehållare, Propylenglykol APL) och schampo (ketokonazol) att föredra. Besvärande recidiv och terapis­vikt bör föranleda specialistbedömning.

Upp

Seborroiskt eksem

Hårbotten:

ketokonazol (schampo)

generika, även receptfritt

Övriga lokaler:

mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid)*

generika, t ex Cortimyk, även receptfritt

ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid)*

Pevisone

* Vid behandling i ansiktet bör endast grupp I-steroid användas. Behövs starkare steroid rekommenderas remiss till dermatolog.

Komplicerade fall hän­visas till specialist.

Upp

Nagelsvamp

Svampinfektion som förklaring till tånagelförändringar ses endast hos 50%. Det är därför av vikt att alltid i första hand ta svampodling alternativt prov för PCR om behandling övervägs.

Enstaka naglar utan engagemang av lunula:

amorolfin

generika, även receptfritt

 

Flera naglar, matrix är engagerat eller samtidig svampinfektion av fotsula/händer (förutsätter positiv odling/PCR):

terbinafin*

generika, tablett

Kombinationsbehandling med amorolfin ger en viss ökad sannolikhet för utläkning.

* Beakta risken för läkemedelsinteraktioner när detta medel ges. Konsultera FASS innan behandling inleds.

Upp

Eksem

Förstahandsval

Mjukgörande medel:

karbamid 5% + krämbas

Canoderm, även receptfritt

glycerol

Miniderm, även receptfritt

propylenglykol

Propyless

Lokala glukokortikoider:

hydrokortison

grupp I

 generika, även receptfritt

klobetason

grupp II

 Emovat

mometason

grupp III

 Ovixan, Elocon och generika

 betametason

grupp IV

 Betnovat

 Andrahandsval:

takrolimus

Protopic

pimekrolimus

Elidel

Alternativen ovan är likvärdiga. Ska ej appliceras på infekterad hud. 

Upp

Psoriasis

salicylsyra

Salsyvase (salva)
Salicylsyra i Decubal (kräm)

kalcitripol

Zoriaxiol 

 kalcipotriol + glukokortikoid 

Daivobet (gel och salva), Enstilar (kutant skum) 

 glukokortikoider

 se Eksem

Levnadsvanor

Riskbruk av alkohol tycks bidra till att utlösa och förvärra psoriasis, och psoriasis är vanligare hos individer med alkoholberoende. Även rökning tycks bidra till uppkomsten av psoriasis och rökning är vanligare hos denna patientgrupp. Bedömning av alkohol- och tobaksbruk bör ingå som del av omhändertagandet hos patienter med psoriasis. 

Upp

Akne

Komedoakne

adapalen

Differin

 

Mild papulopustulös akne 

bensoylperoxid + adapalen 

Basiron AC* (morgon) + Differin (kväll), alt kombinationsprodukt Epiduo* 

 bensoylperoxid

Basiron AC*, även receptfritt 

 adapalen

 Differin

Alternativen ovan är likvärdiga. Vid mycket känslig hud som reagerar på bensoylperoxid och adapalen kan azelainsyra (Skinoren) vara ett alternativ. 

* Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade. Epiduo i styrkan 0,1%/2,5% är dock förmånsberättigad. 

Medelsvår papulopustulös akne 

Förstahandsval:

bensoylperoxid + adapalen 

Basiron AC* (morgon) + Differin (kväll), alt kombinationsprodukt Epiduo* 

Man kan ofta sluta med bensoylperoxid efter några månader men fortsätta med adapalen som profylax.

* Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade. Epiduo i styrkan 0,1%/2,5% är dock förmånsberättigad. 

Andrahandsval:

bensoylperoxid + klindamycin  

Duac*

 tretinoin + klindamycin

 Acnatac 

 Alternativen ovan är likvärdiga. Används i högst tre månader p.g.a. risken för resistensutveckling. Observera att Acnatac ej ska användas av gravida kvinnor och att kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingstiden och fram till 1 månad efter avslutad behandling. 

* Dessa produkter är för närvarande ej förmånsberättigade.

Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling:

tetracyklin

Tetracyklin, per os, endast vid ålder >8 år 

 lymecyklin

Tetralysal, per os, endast vid ålder >8 år 

Tetracyklin och lymecyklin är likvärdiga. Om möjligt, försök att begränsa behandlingstiden till tre månader, vilket kan upprepas högst en gång p.g.a. risken för resistensutveckling. Gör behandlingsuppehåll under sommaren. Denna behandling kombineras alltid med lokalbehandling med bensoylperoxid+adapalen. Fortsätt med lokalbehandling som profylax efter avslutad antibiotikabehandling. Om klinisk effekt uteblir efter 6–8 veckors behandling eller om effekten är otillräcklig efter tre månader remitteras patienten till hudläkare. 

I svårare fall (i synnerhet svår nodulär/nodulocystisk akne) eller vid otillräcklig effekt av behandling enligt ovan:

Remiss till hudläkare.

Att tänka på

Överväg innan behandling om aknen kan vara sekundär till användning av vissa hudkrämer/lotioner, steroider (både systemiska och lokala), litium, gestagener eller andra läkemedel. Kombinerade hormonella medel, dvs produkter som innehåller östrogen och gestagen, kan för kvinnor med behov av antikonception och som inte har riskfaktorer för venös tromboembolism vara ett alternativ vid akne. Det finns kombinerade hormonella medel som innehåller etinylestradiol och cyproteron (Diane, Zyrona) som har indikation akne, men alla kombinerade preventivmedel som innehåller etinylestradiol har god effekt på akne. Effekt ses efter 3–6 månaders behandling.

Upp

Rosacea 

Lokalbehandling

Förstahandsval:

azelainsyra (15%)

Finacea, gel

Andrahandsval, vid otillräcklig effekt av azelainsyra:

metronidazol

Rosazol 1% (kräm), Rozex 0,75% (kräm/gel)  

 ivermektin

Soolantra

Alternativen ovan är likvärdiga.

Peroral behandling – om lokalbehandling inte är tillräcklig:

tetracyklin

Tetracykl Meda 

 lymecyklin

generika

Alternativen ovan är likvärdiga. Om lokalbehandling är otillräcklig kombineras denna (dock ej metronidazol) med tetracyklin/lymecyklin. Behandling behövs ofta i 6-8 veckor och bör inte fortgå längre än 3 månader. 

Upp

Huvudlöss

Medicintekniska produkter (silikonolja, växtoljor) 

t.ex. Hedrin, Nyda, Paranix, Linicin

Skabb

bensylbensoat + disulfiram

Tenutex, även receptfritt 

Kronisk urtikaria

cetirizin/loratadin

generika 

Aktinisk keratos

imikvimod

Zyclara/ Aldara

Zyclara rekommenderas framför Aldara p.g.a. den lägre koncentrationen av imikvimod, vilket gör att större områden kan behandlas vid varje behandlingstillfälle.

Upp