Dosekvivalenstabeller

Tabell över ekvianalgetiska doser av starka opioider (pdf) vid peroral, transdermal och sublingual tillförsel, med uppskattning av nödvändig dosjustering vid olika grad av njur- och leverfunktionsnedsättning, samt prisjämförelse. Senast uppdaterad juni 2013.

Tabell över ekvivalenta doser av olika angiotensinreceptor-blockerare i förhållande till losartan vid hypertoni. (pdf) Senast uppdaterad 19 april 2010.

Tabell över ekvivalenta doser av olika ACE-hämmare. (pdf) Senast uppdaterad 30 juli 2012.

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering.
Senast uppdaterad 23 april 2012.