Avtal

 

Informationen under Avtal riktar sig främst till vårdgivare som har avtal med Region Uppsala och till
vårdgivare som är intresserade av att delta i en upphandling eller ansöka om avtal enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).