Vårdgivare

Du som samarbetar eller har avtal med Region Uppsala hittar information som rör vård- och omsorgsområdet här på extranätet.
Via rubrikerna till vänster hittar du bland annat:

  • Avtal - information om upphandling och avtal samt länkar till regelböcker, Uppsnabbat - nyheter från Region Uppsala, it-stöd
  • Möta patienten - riktlinjer, program, rutiner och information om enheter
  • Tandvård - allmän barn och ungdomstandvård, tandreglering för barn och ungdom, Region Uppsalas tandvårdsstöd
  • Utveckling/utbildning - Ansökan om FOU-medel, Närvård i Uppsala, Statliga stimulansmedel, Utbildning - AT-tjänstgöring i primärvården och ST-tjänstgöring i allmänmedicin. 

 
IT-stöd för privata vårdgivare

Information och inlogg till IT-system

Guide: Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/

Patientlagen
Information, tips och länkar

E-tjänster på 1177.se (Mina vårdkontakter)
Information och material.