Introduktion i samband med ny mandatperiod

Samtliga förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag. Introduktionen består av en heldag och ges vid två tillfällen. Ange vid anmälan vilket tillfälle som passar bäst. Utbildningsarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges för deltagande. Program finns bifogat.

Tid: Tisdagen den 29 januari eller onsdagen den 6 februari
Plats: Liljegrensalen, Blå korset, Akademiska sjukhuset, ingång 55

 Välkommen med din amälan senast måndagen den 21 januari till Anette Asp, anette.asp@regionuppsala.se (Ange vid anmälan vilket tillfälle som passar bäst.)

Inbjudan
Program

 

Information samt material från introduktioner inom Region Uppsalas styrelser och nämnder

Regionstyrelsen och dess utskott