Extranätets startsida

Region Uppsalas extranät erbjuder en viktig service till dig som är förtroendevald, vårdgivare, leverantör eller på annat sätt samarbetar med oss. Här hittar du den information du behöver för ditt uppdrag i samverkan med Region Uppsala.

Aktuell information om coronavirus (Covid-19) för dig som är vårdgivare.