Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
TSN2019-0089Biljettpriser 2020ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-10-17
TSN2019-0088Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2020-2030 för Uppsala länÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-10-15
TSN2019-0087Avrapportering av regionbuss 2022ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-10-14
TSN2019-0086Säker passage för trafikanter vid Skolsta väg 55ÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-10-07
TSN2019-0085Genomförandeplan för länsplan 2020-2026ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-10-03
TSN2019-0084Tätare busstrafik till SkölstaÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-27
TSN2019-0083Upphandling av skol- och lokalbusstrafikÄrendeJohanna BångTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-24
TSN2019-0082Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-17
TSN2019-0081Revisionsgranskning - Regionala utvecklingsstrateginÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-17
TSN2019-0080Tilläggsavtal 6 till Avtal regional pendeltågstrafik 2011-2021 rörande ER1-fordonAvtalsärende Tomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-16
TSN2019-0079Inkommen fråga gällande elscooter på UpptågetÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-09-04
TSN2019-0078Protokollsutdrag från regionfullmäktige Region VästernorrlandÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-09-04
TSN2019-0077Budget 2020ÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-08-21
TSN2019-0076Nytt linjenät i Enköpings stadÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-08-20
TSN2019-0075Hållplats Vallbyvägen EnköpingÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-20
TSN2019-0074Sammanträdesdatum 2020 för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-08-13
TSN2019-0073Pendling Grillby-VästeråsÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-12
TSN2019-0072Avstängning av Uppsala paradgata till Uppsala PrideÄrendeJohan ÖrjesTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-08
TSN2019-0071Busslinje i KungsängenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-08-05
TSN2019-0070Synpunkter gällande linje 30ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-07-11
TSN2019-0069Sjukresor vid vårdbesökÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-06-18
TSN2019-0068Namnbyte på hållplats vid UlleråkerÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-06-12
TSN2019-0067Kommunsamråd 2019ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-06-03
TSN2019-0066Svenska cykelstäderÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-27
TSN2019-0065Internkontrollplan 2020 för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-25
TSN2019-0064Trafikplan ÄrendeEmma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-24
TSN2019-0063Avropsavtal avseende hyra av spårfordon ReginaÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-16
TSN2019-0062Uppdrag angående ersättningsrelä ReginaÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-16
TSN2019-0061Skrivelse från Sveriges bussföretag - Region Uppsalas utredning om förutsättningar kring framtida trafiklösningar inom regionenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-05-15
TSN2019-0060Skrivelse från Sveriges bussföretag � Sveriges bussföretag - Utvecklingsarbete som pågår inom Region Uppsala kring byggande av fyrspårÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-14
TSN2019-0059Handlingsplan för ekonomi i balans för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-05-14
TSN2019-0058Byggnation av ny gångförbindelse till busshållplats Stora Nyåker, åkerby, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-26
TSN2019-0057Initiativärende - Gratis kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-04-23
TSN2019-0056Upptåget mellan Gävle och UppsalaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-04-22
TSN2019-0055Avsiktsförklaring tågdepåerÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-04-16
TSN2019-0054Revisionens granskning av kollektivtrafiknämndens finansiella rapporteringÄrendeÅsa ViklundTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-04-15
TSN2019-0053Bålsta stationÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-04-01
TSN2019-0052Motion - Pensionärsrabatter på enkelresorÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-04-01
TSN2019-0051Uppdrag angående koppelskyddÄrendeTomas AhlbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-03-29
TSN2019-0050Rätt upphandlat kan Mälartåg bli en succéÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-26
TSN2019-0049Frågor från funktionsnedsattaÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-03-25
TSN2019-0048Synpunkter angående trångt på upptågenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-03-15
TSN2019-0047Skrivelse gällande taxor ULÄrendeNikodemus KyhlénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-12
TSN2019-0046Synpunkter angående bussbiljetterÄrendeCharles PyladTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-03-07
TSN2019-0045Upptåget 2022ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-03-04
TSN2019-0044Bemötande av resenärer i SalaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-26
TSN2019-0043Genomförande av "Midlife-åtgärder" i samband med genomförande av Upprusning 4 på Regina fordon. Underlag för avrop av upprusning hos AB Transitio.ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-02-21
TSN2019-0042Trafik och samhällsutvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-11
TSN2019-0041Synpunkter kring klimatet samt kollektivtrafikenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0040Synpunkter gällande tillgänglighet i UL-trafiken - yttre utropÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-07
TSN2019-0039Synpunkter kring busspriser LindbackenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0038Synpunkter kring gång och cykelväg Jälla-HovÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-02-07
TSN2019-0037Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare inom trafik och samhällsutvecklingsnämndens ansvarsområde 2018ÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-07
TSN2019-0036Information om framtagande av nytt trafikförsörjningsprogram ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-06
TSN2019-0035Förlängning av linje 11ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-06
TSN2019-0034Genomförandebeslut avseende regionaltåg Mälardalstrafik etapp 2ÄrendeCaj RönnbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-06
TSN2019-0033Beslut om kollektivtrafik till Fullerö ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-06
TSN2019-0032Hållplatshandboken - riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala länÄrendeGabriella CanasTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-05
TSN2019-0031Utredning om förutsättningar för linjetrafik vid Akademiska sjukhusetÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-02-05
TSN2019-0030Upphandling av ramavtal för konsulttjänsterÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-01-31
TSN2019-0029Initiativärende - Ändra styrningen av kollektivtrafiknämnden och förvaltningenÄrendeJohan WadmanTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-23
TSN2019-0028Synpunkter på Knivsta kommun tågpendlingÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-21
TSN2019-0027Trafikförändringar under pågående T19ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2019-01-21
TSN2019-0026En gammal bussbytares bedrövliga berättelseÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-18
TSN2019-0025Utökad samfinansiering av farledsfördjupningen i HargshamnÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-18
TSN2019-0024Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020�2029 inom trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeDennis SolidTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-16
TSN2019-0023Cykelled längs väg 1060ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-14
TSN2019-0022Årsredovisning 2018 för regionala utvecklingsnämndenÄrendeTomas StavbomTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-11
TSN2019-0021Årsredovisning 2018ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-09
TSN2019-0020Internkontrollplan för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeMaria ReinklouTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-09
TSN2019-0019Remissvar från remissinstanser avseende förslag till principer för pendlarparkering i Uppsala län ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-08
TSN2019-0018Sammanträdesdatum för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-07
TSN2019-0017Förfrågningsunderlag för anropstyrdtrafik-T2ÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-07
TSN2019-0016Strategi för tågtrafikutveckling mot år 2040ÄrendeSofia KrafftTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-07
TSN2019-0015Budget Trafik och samhälle 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-07
TSN2019-0014Samrådsmöte angående väg 77 - 19-01-16ÄrendeJosefin ÅrevallTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2019-01-04
TSN2019-0013Trafik och samhällsutvecklingsnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0012Närvaro- och yttranderätt vid trafik och samhällsutvecklingsnämndens sammanträdenÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0011Val av ledamöter till trafik och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskottÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0010Månadsrapporter 2019 för trafik och samhällsutvecklingsnämndenÄrendeAnnika RosenbergTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0009Uppföljning av trafik och samhällsutvecklingsnämndens givna uppdrag 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0007Beredning av ärende till trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0006Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0005Anmälan om beslut enligt delegation för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0004Trafikdirektörens rapport 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0003Fastställelse av föredragningslista trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2019-0001Kallelser och protokoll trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2019-01-01
TSN2018-0008Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Uppsala län för linje 639, 648, 677Avtalsärende Emma HammarbäckTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-21
TSN2018-0007Förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i UppsalaÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-20
TSN2018-0006Synpunkter på cykelbana vid väg 597ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2018-12-19
TSN2018-0005Kommunsamråd 2019ÄrendeCecilia CarlqvistTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2018-12-18
TSN2018-0004Direkt tilldelning del av sjukresor till Gamla Uppsala BussÄrendeBehzad ForoozeshTrafik och samhällsutvecklingsnämndenAvslutat2018-12-17
TSN2018-0003Trafikbeställning T20ÄrendeStefan AdolfssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2018-12-12
TSN2018-0002Trafikförsörjningsprogram 3.0ÄrendeMy LarssonTrafik och samhällsutvecklingsnämndenBehandlas2018-12-11
TSN2018-0001Kallelser och protokoll trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénTrafik och samhällsutvecklingsnämndenMakulerat2018-12-06