Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RK2019-0189Skrivelse om mikroprocessorÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-10-16
RK2019-0188Förlängd direktåtkomstÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-10-15
RK2019-0187Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2020ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0186Synpunkter ÄrendeMonique HolmgrenRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0185Strategiansvarig för vårdstrukturutvecklingen inom ramen för Effektiv och nära vård 2030ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-10-14
RK2019-0184Utbegäran av allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0183Överprövning av upphandling dnr UPPH2019-0247ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-10-09
RK2019-0182Ansökningar Folkhälsomedel 2020ÄrendeAnita HanssonRegionkontoretBehandlas2019-10-08
RK2019-0181Planeringsprocess förbrukningsfrågorÄrendeUlrika KumlienRegionkontoretBehandlas2019-10-08
RK2019-0180Direktåtkomst till journalen via nätetÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-10-04
RK2019-0178Redovisning statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 villkor 1 och 2ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-10-02
RK2019-0177Blockering och låsning av JvN/1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-10-01
RK2019-0176Avtal läkemedel IdacioAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0175Förlängning avtal läkemedel ErelziAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0174Förlängning avtal läkemedel EnbrelAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0173Förlängning avtal läkemedel OlumiantAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0172Förlängning avtal läkemedel XeljanzAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0171Förlängning avtal läkemedel KuvanAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0170Förlängning avtal läkemedel EpclusaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0169Förlängning avtal läkemedel SovaldiAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0168Förlängning avtal läkemedel VoseviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0167Förlängning avtal läkemedel ZepatierAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0166Förlängning avtal läkemedel HarvoniAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-30
RK2019-0165Blockera JvN och låsa inlogg 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0164Blockering av JvN samt låsa konto 1177ÄrendeJenny UlanderRegionkontoretAvslutat2019-09-30
RK2019-0163Förlängd direktåtkomstÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0162Försegling och låsningÄrendeAnnika StenmarkRegionkontoretAvslutat2019-09-27
RK2019-0161Distributionstjänst för pressmeddelande - Via TTAvtalsärende Jessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-09-26
RK2019-0160Fullmakter TLV Region UppsalaÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-09-26
RK2019-0159Fråga om dialog från Cortexia ABÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-09-25
RK2019-0158E-tjänstelyftet ÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
RK2019-0157Uppdaterade avtal och villkor med E-hälsomyndigheten för regioner och kommunerÄrendeAnneli KjellbergRegionkontoretBehandlas2019-09-24
RK2019-0156Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionkontoretAvslutat2019-09-24
RK2019-0155It-system för kommunikation - Pro NewsroomÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-09-19
RK2019-0154Samarbetsavtal We_changeAvtalsärende Martina MelanderRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0153Ansökan om placeringsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0152Självdeklaration - uppfyllande av krav i överenskommelsen om klagomålssystemÄrendeAnn-Sofie GeschwindtRegionkontoretBehandlas2019-09-18
RK2019-0151Rättsosäker AFUÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-09-17
RK2019-0149Stadgar för stiftelse nr 8 Törnlunds stiftelseÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-09-16
RK2019-0148Inbjudan från statsrådet Hans Dahlgren: EU-forum 23 oktober 2019ÄrendeTomas StavbomRegionkontoretBehandlas2019-09-12
RK2019-0147Överklagan av Region Uppsalas listningsbeslutÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-09-06
RK2019-0146Protokoll från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ÄrendeAgneta EklundRegionkontoretBehandlas2019-09-06
RK2019-0145Utdebitering av förvaltningskostnaderna för Nyps 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretAvslutat2019-09-03
RK2019-0144Begärda handlingar från SirenÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-09-03
RK2019-0143TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-09-02
RK2019-0142Fullmakt att föra talan i överprövningsmålÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
RK2019-0141Överprövningsprocess mål nr 5516-19 m.fl. ("Dos Öppenvård")ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-29
LS2019-0461TomtÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-08-27
RK2019-0140Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-08-23
RK2019-0139SAMLA - personalföreträdare i nämnderÄrendeJessica BräckRegionkontoretBehandlas2019-08-22
RK2019-0138Barnvaccinationsprogram 2018ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-08-21
LS2019-0446Införande av funktion för visselblåsningÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-08-19
RK2019-0137Överenskommelse om rutin för samverkan i flerpartsmöte vid samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-08-12
RK2019-0136Redaktör för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 2019-04-01-2020-03-31 Erika SohtellÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-08-05
RK2019-0135Förfrågan datauttag forskningssyfteÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-07-19
RK2019-0134Utbegäran av allmänna handlingarÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-18
RK2019-0133Begäran om allmän handlingÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-15
RK2019-0132Inrättande av Whistleblower-tjänstÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-07-15
RK2019-0130Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-06-28
RK2019-0129Microsoft EAS-avtal 2019Avtalsärende Annette HögströmRegionkontoretBehandlas2019-06-27
RK2019-0128Prognoser försäkringsmedicinska utredningar kalenderåret 2019ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-06-27
RK2019-0127Brev om bättre brukarsamverkanÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretAvslutat2019-06-26
RK2019-0126Projekt: Nära vård onlineÄrendeDavid BorgestigRegionkontoretBehandlas2019-06-25
RK2019-0125Försäkringsavtal LÖF nr 2019-14Avtalsärende Anne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-06-25
RK2019-0124Flyttningar i Uppsala länÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-06-25
RK2019-0123Rehabiliteringskoordinatorer specialistvårdÄrendeBirgitta RosbergRegionkontoretBehandlas2019-06-24
RK2019-0122Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-06-24
RK2019-0121Fordran mål nummer FT 4019-19ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretAvslutat2019-06-20
RK2019-0120Implementation av nya Hjärtriktlinjer för FH � Status år 2019ÄrendeErika SohtellRegionkontoretAvslutat2019-06-19
RK2019-0119Regionarkivets tillsyn 2018 med fokus på registreringÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-06-18
RK2019-0118Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala länAvtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0117Avtal läkemedel VerzeniosAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0116Avtal läkemedel ImnovidAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0115Avtal läkemedel CrysvitaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-17
RK2019-0114Information kring att upphandla sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorerÄrendeAnders KemblerRegionkontoretBehandlas2019-06-14
RK2019-0113Region Uppsala Innovation - överlåtelseavtalAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-06-11
RK2019-0112Avtal läkemedel JiviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-06-11
RK2019-0111Ersättningsanspråk Narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix 2009-2010ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-06-10
RK2019-0110Byte av representant i Nationell SamverkanÄrendeÅsa HimmelsköldRegionkontoretBehandlas2019-06-07
RK2019-0109Bidragsansökan - FolkhälsoarkivetÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-06-05
RK2019-0108Synpunkt tidning 1177 VårdguidenÄrendeAnja PriceRegionkontoretBehandlas2019-06-05
RK2019-0107Kallelse ärende 2025-19 ÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-06-04
RK2019-0106Överprövning i mål nr 2972-19ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-06-03
RK2019-0105Avveckling av Kovis - överföring av personakter till D-safeÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretBehandlas2019-05-29
RK2019-0104Redovisning till Riksrevisionen avseende handlingsplaner för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014-2018ÄrendeJan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-05-22
RK2019-0103Förnyelse av varumärkesregistrering 403318ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretAvslutat2019-05-21
RK2019-0102Misstänkt dataintrångÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-05-16
RK2019-0101Framtagande av nationell samarbetsstruktur för Genomic Medicine Sweden (GMS)ÄrendeStaffan IslingRegionkontoretBehandlas2019-05-08
RK2019-0100Förlängning avtal läkemedel ZytigaAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-05-02
RK2019-0099Förlängning avtal läkemedel Xtandi Avtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-05-02
RK2019-0098Testbädd primärvård UppsalaAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-05-02
RK2019-0097Forum för Brukarinflytande Kunskapscentrum samarbete ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-04-30
RK2019-0096Överprövning av upphandling av bemanningstjänsterÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0095Överenskommelse SMADIT Uppsala län 2019-2021Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0093Tillsynsärende informationssäkerhet ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-04-29
RK2019-0092Synpunkter kring personalÄrendeAnne NilssonRegionkontoretBehandlas2019-04-25
RK2019-0091NoTeB - Nordic Test Beds. Samarbetsprojekt Region Uppsala Innovation och Nordiska MinisterrådetAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretBehandlas2019-04-25
RK2019-0090Ett stärkt socialt företagande i Uppsala länÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-04-24
RK2019-0089Århundradets inrikespolitiska skandal- Uppsala medverkan politiska mord 2019ÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-04-17
RK2019-0088Begäran om allmän handling - bilagor till anbudÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0087Polisanmälan avseende förfalskande av rekommendationsbrevÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0086Verksamhetsplan Regiongemensam arkivarieÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-04-16
RK2019-0085SynpunkterÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-04-10
RK2019-0084Tillförordnad chef för avd. forskning, innovation och näringsliv vid Regionkontoret 2019ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-04-04
RK2019-0083Avtal läkemedel MektoviAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-29
RK2019-0082Begäran om registerutdragÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretAvslutat2019-03-28
RK2019-0081Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner Avtalsärende Jan AnderssonRegionkontoretAvslutat2019-03-27
RK2019-0080MakulerasAvtalsärende Maria GrayRegionkontoretAvslutat från handläggare2019-03-27
RK2019-0079Beslut om rekvirering av medel avseende projektet "Drift och utveckling Regionalt Exportcentrum Uppsala Län 2019"ÄrendeAndreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-25
RK2019-0078Stadsbidraget rådgivning och annat stöd - dnr 9.2-7112/2019ÄrendeRobin Danielsson KällmarkRegionkontoretBehandlas2019-03-20
RK2019-0077Bevakningsförfarande i konkursÄrendeAnne NilssonRegionkontoretAvslutat2019-03-20
RK2019-0076Besök av kör - Villa de las Rozas ChoirÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretAvslutat2019-03-20
RK2019-0075Nationell kunskapsstyrning ÄrendeAnn-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-03-15
RK2019-0074Begäran om registerutdragÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-03-14
RK2019-0073Begäran om allmän handling, e-postÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-03-14
RK2019-0072Överprövningsprocess mål nr 1460-19, dnr VF2018-0003 (undertrycksbehandling/NPWT)ÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-03-14
RK2019-0071Avtal läkemedel RevlimidAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-13
RK2019-0070Viljeinriktning om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region UppsalaÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0069Beslut utbetalning statsbidrag sjukskrivning och rehabilitering 2018ÄrendeBirgitta OlssonRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0068Begäran om uppgifter kring fordon - Region UppsalaÄrendeJan WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-12
RK2019-0067Avtal läkemedel VPRIVAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-12
RK2019-0066Läkemedelsärende förskrivning GävleborgÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-03-11
RK2019-0065Samarbetsavtal för Världsklass UppsalaÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-03-08
RK2019-0064Kallelse till årsmöte i trafiksäkerhetsorganisationen NTF Öst 2019-03-28 ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-03-07
RK2019-0063Hyreskontrakt - Medicon Village Fastighets ABAvtalsärende Andreas ScheutzRegionkontoretBehandlas2019-03-05
RK2019-0062Totalförsvarsövning 2020ÄrendeUlrika KumlienRegionkontoretBehandlas2019-03-04
RK2019-0061Underlag om strategiska områden för klimatÄrendeMarta FallgrenRegionkontoretAvslutat2019-03-04
RK2019-0060Information från Arbetsförmedlingens generaldirektörÄrendeEva WikströmRegionkontoretAvslutat2019-03-01
RK2019-0059Enkät om hjälp för våldtagna mänÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-02-28
RK2019-0058Avtal avaktiveringstjänst vacciner Oriola Sweden ABAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0057Överklagande av Migrationsverkets beslut rörande statlig ersättning för varaktig vårdÄrendeCarl Martin Algot GölstamRegionkontoretBehandlas2019-02-27
RK2019-0056Synpunkter på 1177ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0055Reglab 2019-2022ÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretAvslutat2019-02-26
RK2019-0054Grundläggande kompetensförsörjningsarbete enligt villkorsbeslut ÄrendeIngrid PerssonRegionkontoretBehandlas2019-02-26
RK2019-0053AB Transitio årsstämma 2019ÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0052Viktig information angående NIS-direktivet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)ÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0051Inkomna och besvarade mejl till hälso- o sjukvårdsavdelningen 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2019-02-25
RK2019-0049Information från Skatteverket om utbetald kommunalskattÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-23
RK2019-0048Stadgar Akademiska sjukhusets barnfondÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-22
RK2019-0047LÖFs statistik för 2018ÄrendeEmma LennartssonRegionkontoretBehandlas2019-02-21
RK2019-0046Fråga kring avtal med SMART psykiatriÄrendeAnja Bergman-KyllönenRegionkontoretBehandlas2019-02-20
RK2019-0045Stiftelsen LeufstaÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-20
RK2019-0043Uppdrag respektive erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitikenÄrendeChristina LindbergRegionkontoretAvslutat2019-02-18
RK2019-0042Synpunkter på utskrivningÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-02-18
RK2019-0041Universitetslektor i funktionshinder med kliniska arbetsuppgifterAvtalsärende Staffan IslingRegionkontoretAvslutat2019-02-13
RK2019-0040Samla 2019ÄrendeMargareta AnderssonRegionkontoretBehandlas2019-02-13
RK2019-0039Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2019ÄrendeMats HolmbergRegionkontoretBehandlas2019-02-12
RK2019-0038Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019, utfall decemberÄrendeAnna SandströmRegionkontoretAvslutat2019-02-12
RK2019-0037SamarbetsnämndenÄrendeChristina DahlmannRegionkontoretBehandlas2019-02-12
RK2019-0036Dataskyddsombudets besvarade mejlÄrendeAnnika BengtssonRegionkontoretBehandlas2019-02-06
RK2019-0035Avtal avaktiveringstjänst vacciner Tamro ABAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-02-05
RK2019-0033Tilläggsavtal avtal läkemedel TagrissoAvtalsärende Sofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-01-30
RK2019-0032Sverige 2019 mörklagd hepatit C- och vård skandalÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretAvslutat2019-01-24
RK2019-0031Läkemedel fullmaktsgrupp, nationell samverkan och förhandlingar 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-01-22
RK2019-0028Biträdesavtal Cytburken RCC VästAvtalsärende Pierre CondeRegionkontoretAvslutat2019-01-15
RK2019-0026Inkommen post läkemedel 2019ÄrendeSofie SchwanRegionkontoretBehandlas2019-01-14
RK2019-0025Begärda allmänna handlingar från Nyhetsbyrån SirenÄrendeFahra CancarRegionkontoretBehandlas2019-01-14
RK2019-0024Omorganisering ULICAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0023Förvaltningsplaner för 2019ÄrendeHeléne ErikssonRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0022Avtal om nyttjande av information från kunskapsstödet Janusmed riskprofilAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0021Avtal uppdragsutbildning Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt 7,5 hp, avancerad nivåAvtalsärende Ann-Charlott NormanRegionkontoretBehandlas2019-01-09
RK2019-0019Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut 2019ÄrendeHelén FelgerRegionkontoretBehandlas2019-01-08
RK2019-0018Leverera handlingar/dokument 2019ÄrendeAnette AspRegionkontoretBehandlas2019-01-08
RK2019-0017GAP-analys Systematiskt informationssäkerhet i Region Uppsalas verksamhetÄrendeThomas KristofferssonRegionkontoretBehandlas2019-01-07
RK2019-0016Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 § - Hindrande av skyddsombudÄrendeJosefin TengbladRegionkontoretAvslutat2019-01-04
RK2019-0015Inkommen post vidarebefodradÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-02
RK2019-0014Besvarade mejl 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0013Yrkande 6a a - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0012Begärda allmänna handlingar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0011Protokoll Beredningen för Demokrati, Jämställdhet och Integration 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0010Protokoll Landstingets Pensionärsråd 2019ÄrendeEmilie SundellRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0009Protokoll Rådet för delaktighet 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0008Protokoll Patientnämnden 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0007Ärenden från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0006Arbetsmiljöverket - 2019ÄrendeMariette VeideskogRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0005Ekonomidirektörsbeslut 2019ÄrendeSanna BergkvistRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0004Regiondirektörsbeslut 2019ÄrendeDerya GenelRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0003Inbjudningar 2019ÄrendeJennie LarssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0002Pressmeddelande 2019 Region UppsalaÄrendeJessica ElgenstiernaRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2019-0001Attestanter 2019ÄrendeSolveig IsakssonRegionkontoretBehandlas2019-01-01
RK2018-0002Test ärende med sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
RK2018-0001Test ärende utan sekretess, AnnikaÄrendeAnnika ErikssonRegionkontoretBehandlas2018-12-11
LS2018-0643Glokala SverigeÄrendeCaroline StrömbäckRegionkontoretBehandlas2018-10-24
LS2018-0552Frågor kring högkostnadsskydd för utlandsboende ÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-19
LS2018-0542Löneläge sterilteknikerÄrendeAnette AspRegionkontoretAvslutat2018-09-13