Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
NVH2019-0163Avtal - handledning kuratorer mellan Nära vård och hälsa och Burvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-16
NVH2019-0162SekretessärendeÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0161Samtycke för att avbildas på bild eller film - personal och studenter 2019ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0160Samtycke för medverkande på Nära vård och hälsas Instagram 2019ÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-10-14
NVH2019-0159Beställning/uppdrag från Nära vård och hälsa till Fastighet och service - Nya lokaler till CosmosAvtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-10-11
NVH2019-0158Alunda vårdcentral - ny lokaliseringAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-10
NVH2019-0157Frågor angående Alunda vårdcentralÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-08
NVH2019-0156Spontanansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-08
NVH2019-0155Förfrågan om e-postadress till förvaltningschefÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-10-07
NVH2019-0154Synpunkt gällande information om postadresser till vårdcentralerÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-10-01
NVH2019-0153Intentionsförklaring om samarbete mellan Nära vård och hälsa och Arts & HeartsÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-30
NVH2019-0152Workshop barnkonventionen FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-09-26
NVH2019-0151Yrkeshandledning FoU-SÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-09-26
NVH2019-0150Avtal för genomförande av tolkenkät - Tolkcentralen och Helseplan NysamAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0149Spontansökan habiliteringenÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0148Delårsrapport 2019 Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-23
NVH2019-0147Avtal - uthyrning bassäng Kungsgärdets center - Hörselskadades förening UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-16
NVH2019-0146Inspektion Arbetsmiljöverket - Eriksbergs vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-13
NVH2019-0145Avtal - Hälsa och habilitering och Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitetAvtalsärende Lena RingNära vård och hälsaBehandlas2019-09-12
NVH2019-0144Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Reumatikerföreningen Uppsala KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0143Avtal - uthyrning bassäng vid Kungsgärdets center - Huvudvärksföreningen i UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0142Synpunkt gällande Hepatit C inom vårdenÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-09-09
NVH2019-0141Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Storvreta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-04
NVH2019-0140Uppdrag för medicinskt rådgivande läkare i PrimärvårdenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-09-04
NVH2019-0138Hyresavtal - bassäng vid Kungsgärdets center - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-30
NVH2019-0137Svar till Regionarkivet angående återkoppling i ärende PV2018-0079ÄrendeSanna von SchmalenseeNära vård och hälsaBehandlas2019-08-29
NVH2019-0136Licens Tinnitus functional index svensk versionÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaBehandlas2019-08-28
NVH2019-0135Smartwork - äldre avtalAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-26
NVH2019-0134Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-26
NVH2019-0133Fråga angående hantering när hjälpmedel tas ur sortimentetÄrendeMats GullikssonNära vård och hälsaBehandlas2019-08-21
NVH2019-0132Fråga om intyg gällande läkarutbildningÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-21
NVH2019-0131Uthyrningsavtal - bassäng Kungsgärdets center - Autism- och aspergerföreningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-19
NVH2019-0130Tystnadsplikt i samband med studiebesökÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-19
NVH2019-0129Ledningsgrupp beslutsdokumentÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-06
NVH2019-0128Förhandling enligt §11 Lagen om medbestämmande i arbetslivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-06
NVH2019-0127Beslut om statsbidrag för 2019 för insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-08-06
NVH2019-0126Synpunkt gällande skrivandet av intygÄrendeNära vård och hälsaBehandlas2019-08-05
NVH2019-0125Avtal handledning - Barnpsykologerna i Uppsala ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-07-18
NVH2019-0124Överenskommelse servicetjänst akademiska sjukhusetAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0123Överenskommelse servicetjänst Lasarettet i EnköpingAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0122Serviceavtal komprimator HjälpmedelscentralenAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-07-12
NVH2019-0121Uppsägning av lokal Almungevägen 145 - Löt 1:24 ABAvtalsärende Nära vård och hälsaAvslutat2019-07-10
NVH2019-0120Projekt - Basala hygienrutiner och klädreglerÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaBehandlas2019-07-09
NVH2019-0119Fråga angående egenfinansiering av vardagstolkningÄrendeNära vård och hälsaAvslutat2019-07-04
NVH2019-0118Avtal handledning psykologer - Beteendeanalysgruppen Avtalsärende Tord JanssonNära vård och hälsaBehandlas2019-07-03
NVH2019-0117Avtal handledning psykologer - S:t LucasAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0116Kvalitetssäkringsuppdrag för rehab koordinator - Husläkarcentrum Enköping ÄrendeSara HagerNära vård och hälsaAvslutat2019-06-28
NVH2019-0115Avtal - Flogsta vårdcentral väntrums-TVAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-06-26
NVH2019-0114Samverkansprotokoll verksamhetsområden 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-06-24
NVH2019-0113Avtal - samlokalisering Flogsta vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-06-20
NVH2019-0112LSS - Kostnader - SocialstyrelsenÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-06-14
NVH2019-0111Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult AB - Enköping ÄrendeKarin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0110Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Karin BorgströmNära vård och hälsaAvslutat2019-06-10
NVH2019-0109Förfrågan om deltagande i forskningsstudieÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-06-04
NVH2019-0108Samverkansmöte 2019 Östervåla VCÄrendeIvonne ArvidssonNära vård och hälsaBehandlas2019-05-31
NVH2019-0107Fullmakt för uthämtning av värdepost och postförsändelserÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-29
NVH2019-0106Väntrums tv - Gimo vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-29
NVH2019-0105Textil - Avtal Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-27
NVH2019-0104Avtal - Väntrums tv - Tierps vårdcentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-24
NVH2019-0103Remiss angående hälsoundersökningar av barnÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-20
NVH2019-0102Synpunkt angående parkering utanför Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0101Förvaltningsplan Medusa 2019ÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-05-20
NVH2019-0100Projekt Trygg och effektiv utskrivningÄrendeAnn-Marie ThordemanNära vård och hälsaBehandlas2019-05-16
NVH2019-0099Rekreationsbidrag 2019ÄrendeAnneli ErikssonNära vård och hälsaBehandlas2019-05-16
NVH2019-0098Avtalstecknare gällande postförsändelser 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-08
NVH2019-0097Fullmakt - Systemförvaltaraskap Visual Archive - DeponaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-08
NVH2019-0096Uppdrag till Inköps- och upphandlingsenheten - Tolkcentralen ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-07
NVH2019-0095Överenskommelse inför rekrytering - Uppsala universitetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0094Tolkråd Tolkcentralen 20181016ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0093Möte mellan Tolkcentralen och FSDB 20190312ÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0092Fråga från HRF om sparad text vid skrivtolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0091Bestriden tolkfaktura från Tingsrätten i UppsalaÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0090Förfrågan från representant från SDR angående utökad arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-03
NVH2019-0089Förfrågan angående tillsättning vid utlandsuppdragÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0088Förfrågan från Dövas Tidning om arbetslivstolkningÄrendeLisa KarlssonNära vård och hälsaAvslutat2019-05-02
NVH2019-0087Inspektion Arbetsmiljöverket - Svartbäckens vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-02
NVH2019-0086Inspektion Arbetsmiljöverket - Fålhagens vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-05-02
NVH2019-0085Underhåll FotokalendernAvtalsärende Anna QuennerstedtNära vård och hälsaBehandlas2019-04-24
NVH2019-0084Gallring och destruktions beslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-24
NVH2019-0083Avropsavtal konsulterAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-23
NVH2019-0082Information om vaccination mot rotavirusinfektionÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-17
NVH2019-0081Internhyresavtal - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0080Internhyresavtal - SyncentralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0079Internhyresavtal - Närvårdsavdelningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-04-15
NVH2019-0078Anmälan läkemedelsverket Etac SupporteÄrendeAnna QuennerstedtNära vård och hälsaAvslutat2019-04-10
NVH2019-0077Klagomål på bemötandeÄrendeGeorgia AxlundNära vård och hälsaAvslutat2019-04-02
NVH2019-0076Synpunkter angående primärvård i landstinget ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-04-01
NVH2019-0075Avtalstecknare 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-03-29
NVH2019-0074Avtal kurs - Posture Management 24 ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0073Uppdragsavtal - HandledareutbildningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0072Polisanmälan - Smitning - Eriksbergs vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0071Polisanmälan - Stöld - Tierps vårdcentralÄrendePatrik JonassonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-29
NVH2019-0070Avvikelse från Elevhälsa - Westerlunska gymnasiet Enköping till habiliteringen i Enköping ÄrendeRobert KristianssonNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0069Uthyrning/utlåning bassäng - Reumatikerföreningen Uppsala - KnivstaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0068Uthyrning/utlåning Bassäng - Autism och aspergerföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0067Uthyrning/utlåning bassäng - FUBAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0066Uthyrning/utlåning Bassäng - Huvudvärksföreningen UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-18
NVH2019-0065Uthyrning/utlåning av bassäng - Hörselskadades föreningAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-15
NVH2019-0064Förfrågan angående hörseltekniska hjälpmedelÄrendeAgneta PalmNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0063Patientsäkerhetsberä�ttelse 2018 - Nära vård och hälsaÄrendeLisa SteinerNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0062Samordningsuppdrag Region UppsalaAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-14
NVH2019-0061Avtal handledning - SamtalsmottagningenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-12
NVH2019-0060Avtal - Samtalsrum - Fålhagens vårdecntralAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-11
NVH2019-0059Ansökan om LSSÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaBehandlas2019-03-05
NVH2019-0058Avtal handledning - HörcentralenAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-03-01
NVH2019-0057Avtal - Handledning kuratorer - Buvik KBT ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-28
NVH2019-0056Uppdragsbeskrivning för verksamhetschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0055Verksamhetsområdeschef befattningsbeskrivning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-26
NVH2019-0054LSS - felskickade ansökningar ÄrendeRagna KihlströmNära vård och hälsaBehandlas2019-02-22
NVH2019-0053Tilläggshyresavtal - Fålhagens vårdcentral Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-20
NVH2019-0052Behovsanalys/förstudierapport Östervåla VC ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0051Fråga angående Fotokalendern - InfoteketÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0050Avtal - Berendsen Textil Service AB - Samariterhemmets BVCAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-19
NVH2019-0049Utbildningsdag Familjehemssekreterare 2019-02-07ÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaAvslutat från handläggare2019-02-19
NVH2019-0048Avtal handledning kuratorsuppdrag - S:t Lukas Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-18
NVH2019-0047Uppsagt avtal Q-Parks Avtalsärende Markus YlitaloNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0046Avtal personlarmtjänstÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-02-07
NVH2019-0045Framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen om begäran om arbetsmiljöåtgärder på vårdcentral Husläkarcentrum i EnköpingÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-02-06
NVH2019-0044Arbetsmiljöverket - Örsundsbro vårdcentral ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0043UPPFRAGil - Uppdragsdirektiv - Delprocesser psykiska ohälsa ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-31
NVH2019-0042Avtal - Berendsen Textil Service ABAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0041UPPDRAGIL - Uppdragsdirektiv - Framtagning av underlag inför implementering av fördjupat triage i den kliniska processen psykisk ohälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0040Avtal - nya lokaler - Enköpings HusläkarcentrumAvtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0039Förfrågan från apotekÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-31
NVH2019-0038Framställan enligt 6 kap. 6a §arbetsmiljölagen Alunda vårdcentralÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-25
NVH2019-0037Begäran om verksamhetsberättelse 2018 för sprututbytesverksamheten i Uppsala vid Region UppsalaÄrendeCharlotta ThermaeniusNära vård och hälsaAvslutat2019-01-21
NVH2019-0036Referensgrupp BoU FoU-SocialtjänstÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-01-16
NVH2019-0035Uppdrag för medicinisk rådgivande läkare i PrimärvårdenÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0034Uppdrag för läkemedelssamordnare vid Österbybruk vårdcentralÄrendeAnn Marlene LundinNära vård och hälsaAvslutat2019-01-11
NVH2019-0033Befattningsbeskrivning för verksamhetsområdeschef ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-10
NVH2019-0032Avropsavtal konsulter - Bydlo ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0031Avropsavtal konsulter - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0030Avropsavtal konsulter - Psykologtjänster för utredning - Glumoff Konsult ABAvtalsärende Ingrid MeissnerNära vård och hälsaAvslutat2019-01-08
NVH2019-0029Regionala mål FoU-S BoUÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-01-07
NVH2019-0028Avtal - Förstudie - Audionommottagningen Tierp Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0027Ansökan om medel ur SKL:S kvinnofridssatsningÄrendeGeli LytterNära vård och hälsaBehandlas2019-01-07
NVH2019-0026Angående JournalanteckningÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-07
NVH2019-0025Målkort NVH 2019ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaBehandlas2019-01-03
NVH2019-0024Projekt Telefonrådgivningsutbildning ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0023Dispensansökningar 2018ÄrendeFrida BjörslandNära vård och hälsaAvslutat2019-01-03
NVH2019-0022Handlingsplan psykisk ohälsa - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0021Miljömål och handlingsplanÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0020Begäran om allmän handling ÄrendeSanna von SchmalenseeNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0019Internhyresavtal ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0018Rekryteringsärende - ST-läkareÄrendeJennifer BlomNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0017Utskick från InfoteketÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0016Polisanmälningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0015Avtal - Canon - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0014Städavtal - ISS - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0013Jobmeal - Avtal - 2019Avtalsärende Torun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0012Dispensansökningar 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0011SamverkansprotokollÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0010Leverans till regionarkivetÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0009Rekryteringsärenden - Nära vård och hälsaÄrendeRoger LindvallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0008Representation - Nära vård och hälsaÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0007Anmälda delegationsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0006Verksamhetsuppföljning - ÅrsrapporterÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0005Månadsrapporter Nära vård och hälsa ÄrendeMalin EklöfNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0004Förvaltningsdirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0003Regiondirektörsbeslut ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0002Protokollsutdrag från Region Uppsala 2019ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02
NVH2019-0001Förordnande Förvaltningsdirektör ÄrendeTorun HallNära vård och hälsaBehandlas2019-01-02