Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
KN2019-0055Synpunkter till kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-10-17
KN2019-0054Projektbidrag till kultur för äldre ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenBehandlas2019-10-15
KN2019-0053Synpunkter till kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-10-10
KN2019-0052Kulturstipendier för unga 2020ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenBehandlas2019-09-30
KN2019-0051SKL:s rekommendation om nivå för mobilitetsstöd 2020ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-09-25
KN2019-0050Dialog om kultursamverkan sett ur regionala behov och perspektivÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-09-17
KN2019-0049Internkontrollplan 2020 för kulturnämndenÄrendeMaria WahlstenKulturnämndenBehandlas2019-09-06
KN2019-0048Uppföljning av utbetalt mobilitetsstöd delår 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-09-05
KN2019-0047Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2020-2021ÄrendeEva OlssonKulturnämndenBehandlas2019-08-22
KN2019-0046Region Uppsalas kulturstipendier 2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenBehandlas2019-08-22
KN2019-0045Verksamhetsuppdrag 2020 för kulturnämndenÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-08-21
KN2019-0044Den uppländska järnhanteringens kulturarvÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-08-16
KN2019-0043Sammanträdesdatum 2020 för kulturnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-08-13
KN2019-0042Brådskande beslut avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande vid Regional konferens om den förstärkta minoritetslagstiftningen den 30 augusti 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-08-12
KN2019-0041Årligt anslag / verksamhetsbidrag utanför kultursamverkansmodellen 2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenBehandlas2019-08-08
KN2019-0040Verksamhetsbidrag till ungdomsorganisationer 2020ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenBehandlas2019-07-04
KN2019-0039Firmatecknare för Sven Kjerséns minnesfondÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-06-12
KN2019-0038Fullmakt i Kammarkollegiets upphandling avseende avrop och anbud gällande hotellrum inkl frukostÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-05-14
KN2019-0037SpråknätetÄrendeKajsa RavinKulturnämndenBehandlas2019-05-02
KN2019-0036Regional biblioteksplan 2020-2023ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-05-02
KN2019-0035Beredningsordning för Region Uppsalas kulturstipendier och priserÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-04-12
KN2019-0034Information om möte med Konstnärernas riksorganisation Uppsala länÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-04-12
KN2019-0033Val av ledamot samt suppleant till styrelsen för Sven Kjerséns minneÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat2019-04-10
KN2019-0032Sakkunniggrupp år 2020-2023 för Region Uppsalas kulturstipendier och konstnärliga utvecklingsstödÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-04-10
KN2019-0031Riktlinjer för utvecklingsbidrag inom projektet Digitalt först med användaren i fokusÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-03-21
KN2019-0030Årsredovisning för Wiks folkhögskola 2018ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-03-12
KN2019-0029Uppföljning och redovisning av mottagna statsbidrag 2018ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-02-27
KN2019-0028Verksamhetsberättelse Konstnärlig gestaltning 2018ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0027Konstbudget 2019 ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0026Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Uppsala 2018ÄrendePernilla HögströmKulturnämndenBehandlas2019-02-12
KN2019-0025Kulturnämndens delegationsordningÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-02-11
KN2019-0024Kulturenhetens verksamhetsberättelse 2018ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-29
KN2019-0023Rapporter över Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd, inkomna 2019ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-29
KN2019-0022Kulturnämndens ordförandebeslut 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-21
KN2019-0021Årsredovisning 2018 för kulturnämndenÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-17
KN2019-0020Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020�2029 inom kulturnämndens verksamhetsområde ÄrendeMaud SehlstedtKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-16
KN2019-0019Verksamhetsbidrag Ungdomsorganisationer 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-15
KN2019-0018Statliga verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen 2019ÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-14
KN2019-0017Årets Uppskattning 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-08
KN2019-0016Region Uppsalas Kulturstipendier för unga 2019ÄrendePia-Marit EkströmKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-08
KN2019-0015Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2019-2020ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-08
KN2019-0014Region Uppsalas kulturstipendier 2019ÄrendeEva OlssonKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-08
KN2019-0013Regionalt samråd för kulturÄrendeJeanette WetterströmKulturnämndenBehandlas2019-01-04
KN2019-0012Närvaro- och yttranderätt vid kulturnämndens sammanträdenÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-02
KN2019-0011Valärenden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat från handläggare2019-01-02
KN2019-0010Månadsrapporter till kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0009Uppföljning av kulturnämndens givna uppdrag 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0008Kurser och konferenser 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0007Beredning av ärenden till kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0006Skrivelser för kännedom 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0005Anmälan om beslut enligt delegation för kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0004Kulturdirektörens rapport 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0003Fastställelse av föredragningslista kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0002Val av justerare 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2019-0001Kallelser och protokoll kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenBehandlas2019-01-01
KN2018-0001Kallelser och protokoll kulturnämnden 2019ÄrendeAnn-Charlotte WallénKulturnämndenAvslutat från handläggare2018-12-06